เคเอฟ301 เปอร์ออกไซด์ วัน สเต็ป คลีนเนอร์

เคเอฟ301 เปอร์ออกไซด์ วัน สเต็ป คลีนเนอร์
2 กรกฎาคม 2023 admin_KE

เคเอฟ301 เปอร์ออกไซด์ วัน สเต็ป คลีนเนอร์

เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา
สำหรับพื้นผิวชนิดแข็งไม่มีรูพรุน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ เคเอฟ301 เปอร์ออกไซด์ วัน สเต็ป คลีนเนอร์ เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา สำหรับพื้นผิวชนิดแข็งไม่มีรูพรุน ฝาผนัง วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

วิธีใช้งาน
กรณีพื้นผิวสกปรกมากให้ทำความสะอาดก่อน
สำหรับการเทราดฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา ผสม เคเอฟ301 เปอร์ออกไซด์ วัน สเต็ป คลีนเนอร์ กับน้ำด้วยอัตราส่วน 1:1 ถึง 1:20 จากนั้นเทราดลงบน อุปกรณ์ หรือภาชนะที่ต้องการฆ่าเชื้อโรค หรือทำความสะอาด ทิ้งไว้ให้เปียกนานอย่างน้อย 5 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง เช็ดด้วยผ้าสะอาดหรือผึ่งไว้ให้แห้ง
สำหรับการสเปรย์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราบนพื้นผิว เท เคเอฟ301 เปอร์ออดไซด์ วัน สเต็ป คลีนเนอร์ ลงในขวดหัวสเปรย์ของผลิตภัณฑ์ หรือขวดสเปรย์ทั่วไป โดยไม่ต้องเจือจาง แล้วฉีดสเปรย์ผลิตภัณฑ์ให้เปียกจนทั่วพื้นผิวที่ต้องการฆ่าเชื้อโดยตรง ทิ้งไว้ให้เปียกนานอย่างน้อย 5 นาที เช็ดออกด้วยผ้าชุบน้ำจนสะอาด

ขนาดและบรรจุภัณฑ์
20 Liter

วิธีจัดเก็บและข้อควรระวัง

ปิดฝาให้สนิท เก็บไว้ในที่แห้ง เย็น มิดชิด และอากาศถ่ายเทสะดวก ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง เปลวไฟ ความร้อน วัตถุไวไฟ กรด ด่าง สารพวกเอมีนส์ และสารรีดิวส์ เช่น โลหะ

คำเตือน
1. ห้าม รับประทาน
2. ระวังอย่าให้เข้าตา ถูกผิวหนัง เสื้อผ้า หรือสูดดม ก่อนและหลังการเจือจาง
3. ขณะใช้ควรสวมถุงมือยาง รองเท้ายาง และหน้ากาก ภายหลังการใช้ หรือหยิบจับ ควรล้างถุงมือยาง รองเท้ายาง และมือ
ด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง
4. ห้าม เท เคเอฟ301 เปอร์ออกไซด์ วัน สเต็ป คลีนเนอร์ กลับคืนภาชนะบรรจุ หรือผสมกับผลิตภัณฑ์อื่น
5. ควรใช้ เคเอฟ301 เปอร์ออกไซด์ วัน สเต็ป คลีนเนอร์ ในที่มีอากาศถ่ายเทดี
6. ห้าม ทิ้ง เคเอฟ301 เปอร์ออกไซด์ วัน สเต็ป คลีนเนอร์ ลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะ

ดาวน์โหลดเอกสาร

Certificate
  • Halal_66-67_EN_All_ต่ออายุ (KEEEN BIOTECH GROUP).pdf Download
  • Halal_66-67_TH_All_ต่ออายุ (KEEEN BIOTECH GROUP) Download
Product Data Sheet

Material Safety Data Sheet