ทำความสะอาดและกำจัดเชื้อโรค

ผลิตภัณฑ์คีนน์ สามารถสะอาดบริเวณต่างๆ โดยไม่ทิ้งสารเคมีตกค้างและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งกำจัดเชื้อโรคเพื่อควาปลอดภัยและปลอดเชื้อ