อุตสาหกรรมยานยนต์

นวัตกรรมดูแลความสะอาด ขจัดน้ำมันและคราบสกปรก เพื่ออุตสาหกรรมการผลิต และนอกการผลิต แก้ปัญหาตั้งแต่ต้นทางเพิ่มศักยภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย ลดภาระสิ่งแวดล้อม

พื้นผิว อุปกรณ์ สำหรับอุตสาหกรรม

ย่อยสลายคราบสกปรก น้ำมัน บนพื้นผิวและอุปกรณ์ทั่วไป ลดปัญหาบ่อบำบัด

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องครัว สำหรับโรงอาหาร

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องครัว สำหรับโรงอาหาร

ขจัดน้ำมันปนเปื้อน อุตสาหกรรม

ลดกลิ่นไอระเหย น้ำมันจากการผลิต ใช้ลดปัญหาน้ำมันรั่วไหลฉุกเฉิน

บำบัดน้ำเสีย อุตสาหกรรม

ปรับมาตรฐานน้ำทิ้ง ลดค่า BOD, COD

อนามัยส่วนบุคคล

ทำความสะอาดมือ สำหรับงานช่าง ปกป้องแบคทีเรียไม่ระคายเคือง

ฆ่าเชื้อ สำหรับอุตสาหกรรม

ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อบนพื้นผิว ป้องกันได้ 99% ปลอดภัยสูง