เคเอฟ401 เอฟ.โอ.จี การ์ด
12 กรกฎาคม 2023 admin_KE

เคเอฟ401 เอฟ.โอ.จี การ์ด

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ใช้ในด้านการปศุสัตว์เท่านั้น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ เคเอฟ401 เอฟ.โอ.จี การ์ด เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับพื้นผิว ฝาผนัง วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์

วิธีใช้งาน
สำหรับทำความสะอาดทั่วไป
– กด เคเอฟ401 เอฟ.โอ.จี การ์ด จากเครื่องผสมอัตโนมัติของบริษัท
– ใส่ถังม็อป หรือ ผสม เคเอฟ401 เอฟ.โอ.จี การ์ด กับน้ำในอัตราส่วน 1:50-1:100 (น้ำ 1 ส่วน ผลิตภัณฑ์ 50 ถึง 100 ส่วน)
– แล้วนำไปฉีดพ่น หรือเทรา

ขนาดและบรรจุภัณฑ์
20 Liter

วิธีจัดเก็บและข้อควรระวัง

ต้องเก็บ เคเอฟ401 เอฟ.โอ.จี การ์ด ให้มิดชิดในภาชนะบรรจุเดิมที่มีฉลากติดอยู่ แล้วปิดฝาให้สนิท สถานที่เก็บต้องแห้ง และเย็น ห่างไกลจากเด็ก อาหาร น้ำดื่ม สัตว์เลี้ยง เปลวไฟ และความร้อน

คำเตือน/ข้อควรระวัง
1. ห้าม รับประทาน
2. อย่าให้เข้าตา ถูกผิวหนัง หรือสูดดม
3. ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ขณะฉีดพ่นควรอยู่เหนือลม
4. ต้องสวมถุงมือยาง รองเท้ายาง หน้ากาก เพื่อป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์สัมผัสร่างกายในขณะปฏิบัติงาน
5. ห้าม ดื่มน้ำ รับประทานอาหาร หรือสูบบุหรี่ ขณะใช้ผลิตภัณฑ์
6. เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์หมดแล้ว ให้ล้างภาชนะบรรจุด้วยน้ำ 3 ครั้ง ก่อนนำไปทำลายหรือกำจัด
7. ห้าม เทสารละลายที่เหลือ หรือน้ำล้างภาชนะบรรจุ อุปกรณ์ เครื่องพ่นสารลงในแม่น้ำ ลำคลอง และท่อระบายน้ำสาธารณะ
8. ต้องอาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้า ซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาดหลังจากปฏิบัติงานเสร็จแล้ว

ดาวน์โหลดเอกสาร

Certificate
  • DLD_ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย_66-72_KF401 F.O.G GUARD (KEEEN BIOTECH GROUP).pdf Download
  • FDA_ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย_65-70_KF401 F.O.G GUARD (KEEEN BIOTECH GROUP).pdf Download
  • NSF_KF401 ENVI GUARD – F.O.G. (ชื่อเก่า).pdf Download
  • NSF_OFFICIAL LISTING_66_All.pdf Download
Product Data Sheet
    Material Safety Data Sheet
    Test Report