ร้านอาหาร

นวัตกรรมไบโอออแกนิคเทค ความสะอาดสีเขียวเพื่อธุรกิจร้านอาหาร ประสิทธิภาพพร้อมความปลอดภัยกว่า ลดการตกค้าง ประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับธุรกิจของคุณ

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด สำหรับงานหน้าร้านอาหาร

ทำความสะอาดพื้นผิวทั่วไป สำหรับร้านอาหาร

มาตรฐานเน้นเรื่องความสะอาด พื้นที่หน้าร้าน ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ส่งมอบความสะอาดเขียว ปลอดภัยขั้นกว่าถึงผู้บริโภค

อนามัยส่วนบุคคล สำหรับร้านอาหาร

ทำความสะอาดมือ สำหรับผู้ปฎิบัติงาน สารคำความสะอาด plant-based ปกป้องแบคทีเรีย ไม่ระคายเคือง

ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อบนผิว สำหรับร้านอาหาร

ทำความสะอาดพื้นผิวภายในร้านอาหาร ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ลดความเสี่ยงการปนเปื้อน

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด สำหรับงานหลังร้านอาหาร

ทำความสะอาดพื้นผิวทั่วไป สำหรับร้านอาหาร

ขจัดคราบสกปรก คราบน้ำมัน และกลิ่นบนพื้นผิวทั่วไป

ทำความสะอาดอุปกรณ์ ภาชนะ เครื่องครัว สำหรับร้านอาหาร

ขจัดสิ่งสกปรก คราบอาหาร คราบไหม้ คราบเหนียวจากละอองน้ำมัน บนพื้นผิวของอุปกรณ์ประกอบอาหาร

อนามัยส่วนบุคคล สำหรับร้านอาหาร

ทำความสะอาดมือ สำหรับผู้ปฎิบัติงาน สารคำความสะอาด plant-based ปกป้องแบคทีเรีย ไม่ระคายเคือง

ทำความสะอาดฆ่าเชื้อสำหรับอาหาร (ว้ตถุเจือปนอาหาร)

ทำความสะอาดฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ล้างสิ่งสกปรกปนเปื้อน ยาฆ่าแมลงตกค้างบนผัก ผลไม้ ปลอดภัยสูง

ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อบนผิว สำหรับร้านอาหาร

ทำความสะอาดพื้นผิวภายในร้านอาหาร ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ลดความเสี่ยงการปนเปื้อน