การศึกษา

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ไบโอออร์แกนิค ที่สามารถกำจัดเชื้อโรค เช่น เชื้อรา เชื้อไวรัส เชื้อที่ก่อให้เกิดอาหารเป็นพิษ เป็นต้น และขจัดคราบสกปรกได้ในเวลาเดียวกัน ช่วยลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อโรค อีกทั้งปลอดภัยต่อผู้ใช้ ไม่มีสารพิษตกค้าง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม