พาณิชย์นาวี

ผลิตภัณฑ์ที่สามารถขจัดคราบน้ำมันอเนกประสงค์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเดินเรือ ไม่ติดไฟ ไม่มีสารพิษตกค้าง ปลอดภัยต่อผู้ใช้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม