อาคารสำนักงาน

ผลิตภัณฑ์คีนน์ช่วยผ่อนภาระเจ้าของอาคาร ดูแลขจัดคราบมัน สิ่งสกปรก ขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์จากห้องน้ำ และท่อระบายน้ำเสีย รวมทั้งยกระดับสุขอนามัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมไปในเวลาเดียวกัน