เค301 มัลติ-ฮาร์ด เซอร์เฟส คลีนเนอร์ แอนด์ ดิสอินเฟคแท็นท์

เค301 มัลติ-ฮาร์ด เซอร์เฟส คลีนเนอร์ แอนด์ ดิสอินเฟคแท็นท์
4 กรกฎาคม 2023 admin_KEEEN

เค301 มัลติ-ฮาร์ด เซอร์เฟส คลีนเนอร์
แอนด์ ดิสอินเฟคแท็นท์

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบนพื้นผิว

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบนพื้นผิว:ผลิตภัณฑ์สำหรับฆ่าเชื้อ วัตถุดิบหลักจากสารสกัดธรรมชาติ เป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน ไม่ทิ้งสารตกค้าง ใช้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบนพื้นผิวทั่วไป เช่น บริเวณพื้นผิวทั่วไป พื้นผิวบนโต๊ะประกอบอาหาร อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร โต๊ะลูกค้า เมนูอาหาร และบริเวณอื่นๆที่ต้องการฆ่าเชื้อ

วิธีใช้งาน
สำหรับการแช่ฆ่าเชื้อทั่วไป

ผสมผลิตภัณฑ์เค301 มัลติ-ฮาร์ด เซอร์เฟส คลีนเนอร์ แอนด์ ดิสอินเฟคแท็นท์ ปริมาตร 62 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 1 ลิตร จากนั้นนำอุปกรณ์ หรือภาชนะที่ต้องการฆ่าเชื้อหรือทำความสะอาด ไปแช่อย่างน้อย 1 นาที จากนั้นล้างออกด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง เช็ดด้วยผ้าสะอาดหรือผึ่งไว้ให้แห้ง

สำหรับการฉีดพ่นฆ่าเชื้อบนพื้นผิว
กรณีพื้นผิวสกปรกมากให้ทำความสะอาดก่อน จากนั้นเทผลิตภัณฑ์เค301 มัลติ-ฮาร์ด เซอร์เฟส คลีนเนอร์ แอนด์ ดิสอินเฟคแท็นท์ ลงในขวดสเปรย์ โดยไม่ต้องเจือจาง จากนั้นสเปรย์ลงบนพื้นผิว ที่ต้องการฆ่าเชื้อโดยตรง ทิ้งไว้อย่างน้อย 1 นาที ทิ้งไว้ให้แห้ง หรือเช็ดออกด้วยผ้าสะอาด

ขนาดและบรรจุภัณฑ์
250 ml , 1 Liter , 5 Liter , 20 Liter

วิธีจัดเก็บและข้อควรระวัง

ปิดฝาให้สนิท เก็บไว้ในที่แห้ง เย็น มิดชิด และอากาศถ่ายเทสะดวก ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง เปลวไฟ ความร้อน วัตถุไวไฟ กรด ด่าง สารพวกเอมีนส์ และสารรีดิวส์ เช่น โลหะ

คำเตือน:
1. ห้ามรับประทาน

2. ระวังอย่าให้เข้าตา ถูกผิวหนัง หรือสูดดม

3. ขณะใช้ควรสวมถุงมือยาง และภายหลังการใช้หรือหยิบจับ ควรล้างถุงมือยาง และมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง

4. ห้ามเทผลิตภัณฑ์กลับคืนภาชนะบรรจุ หรือผสมกับผลิตภัณฑ์อื่น

5. ควรใช้ผลิตภัณฑ์ในที่มีอากาศถ่ายเทดี

6. ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์เค301 มัลติ-เซอร์เฟส คลีนเนอร์ แอนด์ ดิสอินเฟคแทนท์ หรือภาชนะบรรจุลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะ

วิธีแก้พิษเบื้องต้น:
1. หากถูกผิวหนัง ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดจำนวนมากๆ หากเปื้อนเสื้อผ้าให้รีบถอดออกแล้วล้างร่างกายด้วย
น้ำและสบู่ทุกครั้ง

2. หากเข้าตา ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์

3. หากได้รับพิษจากการสูดดม ให้รีบนำผู้ป่วยไปยังบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก

4. หากกลืนกินผลิตภัณฑ์ ห้าม ทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำหรือนมปริมาณมากๆ แล้วรีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันทีพร้อมภาชนะบรรจุ ฉลาก หรือใบแทรกของผลิตภัณฑ์เค301 มัลติ-ฮาร์ด เซอร์เฟส คลีนเนอร์ แอนด์ ดิสอินเฟคแท็นท์

ดาวน์โหลดเอกสาร

Certificate
  • NSF_K301 MULTI-SURFACE CLEANER & DISINFECTANT (KEEEN BIOTECH GROUP) D2.pdf Download
  • NSF_OFFICIAL LISTING_66_All.pdf Download
  • Halal_66-67_EN_All_ต่ออายุ (KEEEN BIOTECH GROUP).pdf Download
  • Halal_66-67_TH_All_ต่ออายุ (KEEEN BIOTECH GROUP).pdf Download
  • FDA_ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย_66-71_K301 MULTI-HARD SURFACE CLEANER & DISINFECTANT(KEEEN BIOTECH GROUP).pdf Download
Product Data Sheet
Material Safety Data Sheet