ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด สำหรับงานหลังร้าน

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ไบโอออร์แกนิค มาตรฐานใหม่สำหรับดูแลความสะอาดธุรกิจร้านอาหารแบบครบวงจร ปลอดภัยจากสารพิษตกค้างทั้งระบบ ตั้งแต่ผู้ปฏิบัติงานจนถึงลูกค้า เพื่อความสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างคุ้มค่า

ทำความสะอาดพื้นผิวทั่วไป สำหรับร้านอาหาร

ขจัดคราบสกปรก คราบน้ำมัน และกลิ่นบนพื้นผิวทั่วไป

ทำความสะอาดอุปกรณ์ ภาชนะ เครื่องครัว สำหรับร้านอาหาร

ขจัดสิ่งสกปรก คราบอาหาร คราบไหม้ คราบเหนียวจากละอองน้ำมัน บนพื้นผิวของอุปกรณ์ประกอบอาหาร

อนามัยส่วนบุคคล สำหรับร้านอาหาร

ทำความสะอาดมือ สำหรับผู้ปฎิบัติงาน สารคำความสะอาด plant-based ปกป้องแบคทีเรีย ไม่ระคายเคือง

ทำความสะอาดฆ่าเชื้อสำหรับอาหาร (ว้ตถุเจือปนอาหาร)

ทำความสะอาดฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ล้างสิ่งสกปรกปนเปื้อน ยาฆ่าแมลงตกค้างบนผัก ผลไม้ ปลอดภัยสูง

ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อบนผิว สำหรับร้านอาหาร

ทำความสะอาดพื้นผิวภายในร้านอาหาร ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ลดความเสี่ยงการปนเปื้อน