ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องครัว

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องครัว
4 กรกฎาคม 2023 admin_KEEEN

เค103 ดิช, พอท แอนด์ แพน คลีนเนอร์

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจานและอุปกรณ์ที่สัมผัสอาหาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจานและอุปกรณ์ที่สัมผัสอาหาร:
สำหรับทำความสะอาดคราบไขมัน สิ่งสกปรกที่ติดบนจาน ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัวต่างๆ

วิธีใช้งาน
สำหรับทำความสะอาดแก้ว, จาน และเครื่องครัวต่างๆ
เจือจางเค103 ดิช, พอท แอนด์ แพน คลีนเนอร์ ด้วยน้ำในอัตราส่วน 1:20 ลงในเครื่องจ่ายน้ำยาล้างจานอัตโนมัติ จากนั้นหยดน้ำยาลงบนฟองน้ำ ล้างถูวนบนภาชนะ แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด

สำหรับทำความสะอาดคราบไขมันบนกระทะ และหม้อ
เจือจางเค103 ดิช, พอท แอนด์ แพน คลีนเนอร์ (เจือจาง 1:10) ล้างทำความสะอาดพื้นผิวด้วยฟองน้ำหรือแผ่นใยขัด ขัดถูบริเวณที่ต้องการทำความสะอาด จากนั้นล้างออกด้วยน้ำสะอาด

ขนาดและบรรจุภัณฑ์
250 ml , 1 Liter , 5 Liter , 20 Liter

วิธีจัดเก็บและข้อควรระวัง

เก็บในที่มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหารและสัตว์เลี้ยง

คำเตือน:
1. ห้าม รับประทาน

2. ระวังอย่าให้เข้าตา

3. สำหรับผู้ที่ผิวหนังแพ้สารเคมีง่ายหรือต้องล้างเป็นเวลานานหรือเป็นประจำ ควรสวมถุงมือยาง

4. ห้าม ทิ้งผลิตภัณฑ์เค103 ดิช, พอท แอนด์ แพน คลีนเนอร์ หรือภาชนะบรรจุที่ใช้หมดแล้วลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะ

วิธีแก้พิษเบื้องต้น:
1. หากเข้าตา ให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาด จนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์

2. หากกลืนกินผลิตภัณฑ์ เค103 ดิช, พอท แอนด์ แพน คลีนเนอร์ ห้าม ทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำหรือนมปริมาณมากๆ แล้วรีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันที พร้อมภาชนะบรรจุ ฉลาก หรือใบแทรกของผลิตภัณฑ์เค103 ดิช, พอท แอนด์ แพน คลีนเนอร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

Certificate
  • FDA_ใบแจ้งข้อเท็จจริง_K103 DISH, POT&PAN CLEANER (KEEEN BIOTECH GROUP).pdf Download
  • Halal_66-67_EN_All_ต่ออายุ-KEEEN-BIOTECH-GROUP-1.pdf Download
  • Halal_66-67_TH_All_ต่ออายุ-KEEEN-BIOTECH-GROUP-1.pdf Download
  • NSF_K103-DISH-POT-PAN-CLEANER-KEEEN-BIOTECH-GROUP-A1.pdf Download
  • NSF_OFFICIAL-LISTING_66_All.pdf Download

 

Product Data Sheet
Material Safety Data Sheet
Test Report