ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดพื้นผิว

ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดพื้นผิว
1 มิถุนายน 2023 admin_KE

ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดพื้นผิว

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และฆ่าเชื้อ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และฆ่าเชื้อ
– เป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ประกอบด้วยสารสกัดจากพืช และสารประกอบออกไซด์ สามารถฆ่าเชื้อโรค แบคทีเรียเชื้อรา เชื้อไวรัสได้ถึง 99.99%
– สามารถขจัดคราบเลือด คราบไขมัน คราบที่เกิดจากเชื้อรา และคราบตะกรันที่เกิดจากสารอินทรีย์ได้ดี
– ช่วยย่อยสลายของเสียได้อย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันยังสามารถดับกลิ่นได้ไปในเวลาเดียวกัน
– ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติการใช้งาน :
– ใช้สำหรับฆ่าเชื้อโรค แบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อไวรัส ได้ถึง 99.99% ทั้งบนพื้นผิวและปนเปื้อนในอากาศ
– ขจัดคราบเลือด คราบไขมัน คราบที่เกิดจากเชื้อรา และคราบตะกรันที่เกิดจากสารอินทรีย์ได้ดี
– สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ และสิ่งแวดล้อม

วิธีใช้งาน
– งานฆ่าเชื้อโรค/ดับกลิ่น :
อัตราการเจือจางผลิตภัณฑ์ต่อน้ำสะอาด Non-dilute – 1:1 ฉีดบริเวณที่ต้องการให้ทั่ว และทิ้งไว้ 3-5 นาที แล้วเช็ดทำความสะอาด
กรณีการฉีดพ่นในอากาศไม่ควรเจือจางผลิตภัณฑ์ ควรฉีดพ่นผลิตภัณฑ์ให้เป็นหมอกควัน ทิ้งไว้นาน 1-2 ชั่วโมง แล้วเช็ดทำความสะอาด
– งานทำความสะอาดทั่วไป :
อัตราการเจือจางผลิตภัณฑ์ต่อน้ำสะอาด 1:1 ฉีดบริเวณที่สกปรก และเช็ดทำความสะอาด โดยไม่จำเป็นต้องล้างออก

ขนาดและบรรจุภัณฑ์
250 ml , 1 Liter , 5 Liter , 20 Liter

วิธีจัดเก็บและข้อควรระวัง

ต้องเก็บให้มิดชิดในภาชนะบรรจุเดิมที่มีฉลาดติดอยู่ แล้วปิดฝาให้สนิท

คำเตือน:
แม้ว่าผลิตภัณฑ์ KEEEN เป็นสารที่ปลอดภัย อย่างไรก็ตามควรเก็บให้พ้นจากมือเด็กควรใช้ในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทล้างมือหลังใช้

ดาวน์โหลดเอกสาร

Certificate
  • ECOCERT_65-67_All (KEEEN BIOTECH GROUP) Download
  • NSF_KEEEN GERM KILLER BIO DISINFECTANT Download
  • NSF_OFFICIAL LISTING_66_All Download
  • FDA_ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย_61-66_GERM KILLER BIO DISINFECTANT (KEEEN BIOTECH GROUP) Download
  • Halal_66-67_EN_All_ต่ออายุ (KEEEN BIOTECH GROUP) Download
  • Halal_66-67_TH_All_ต่ออายุ (KEEEN BIOTECH GROUP) Download
  • FDA_CFS_65-67_GERM KILLER BIO DISINFECTANT (KEEEN BIOTECH GROUP) Download

 

Product Data Sheet
Material Safety Data Sheet