กำจัดกลิ่น

สามารถย่อยสลายสิ่งสกปรก สารอินทรีย์ต่างๆ เช่น ไขมัน น้ำมัน ให้กลายเป็นน้ำและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมทั้งขจัดกลิ่นสารอินทรีย์จากแหล่งกำเนิดได้โดยตรง