ติดต่อเรา

บริษัท คีนน์ ไบโอเทค กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 86 88 90 ถนน เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพ 10250

โทร :

+662-747-2102, +662-747-2103, +662-747-1363, +662-747-1364, +6689-556-5720

โทรสาร :

+662-747-0120

อีเมล :

info@keeen.co.th

ติดต่อสอบถาม