งานระบบ โรงแรม

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ไบโอออร์แกนิค มาตรฐานใหม่สำหรับดูแลความสะอาดธุรกิจโรงแรมแบบครบวงจร ปลอดภัยจากสารพิษตกค้างทั้งระบบ ตั้งแต่ผู้ปฏิบัติงานจนถึงลูกค้า เพื่อความสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างคุ้มค่า