เค501 ฟรุต แอนด์ เวจี้ แซนิไทเซอร์

เค501 ฟรุต แอนด์ เวจี้ แซนิไทเซอร์
14 กันยายน 2023 admin_KE

เค501 ฟรุต แอนด์ เวจี้ แซนิไทเซอร์

ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่ใช้สำหรับผักและผลไม้

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
เป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่ใช้สำหรับอาหารประเภทผัก และผลไม้

วิธีใช้งาน
– ล้างผัก และผลไม้ด้วยน้ำเปล่า
– ผสมผลิตภัณฑ์อัตราส่วน 1.3 มิลลิลิตร ในน้ำ 1 ลิตร แล้วแช่ผักและผลไม้ลงในผลิตภัณฑ์เป็นเวลา 15 นาที
– ล้างผลิตภัณฑ์ออกด้วยน้ำสะอาดไหลซ้ำอีกครั้งหนึ่งไม่น้อยกว่า 30 วินาที

ขนาดและบรรจุภัณฑ์
5 Liter, 20 Liter

วิธีจัดเก็บและข้อควรระวัง

ต้องเก็บผลิตภัณฑ์ เคเอฟ103 นิวทรัล ดีเทอร์เจนท์ ให้มิดชิดในภาชนะบรรจุเดิมที่มีฉลากติดอยู่ แล้วปิดฝาให้สนิท สถานที่เก็บต้องแห้ง และเย็น ห่างไกลจากเด็ก อาหาร น้ำดื่ม สัตว์เลี้ยง เปลวไฟ และความร้อน

คำเตือน
1.ห้าม รับประทาน
2.ระวังอย่าให้เข้าตา ปาก ถูกผิวหนัง หรือสูดดม
3.ห้าม ดื่มน้ำ รับประทานอาหาร หรือสูบบุหรี่ ขณะใช้ผลิตภัณฑ์
4.สำหรับผู้ที่ผิวหนังแพ้สารเคมีง่ายหรือต้องล้างเป็นเวลานานหรือเป็นประจำ ควรสวมถุงมือยาง
5.เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์หมดแล้ว ให้ล้างภาชนะบรรจุด้วยน้ำ 3 ครั้ง ก่อนนำไปทำลาย หรือกำจัด
6.ห้าม ทิ้งผลิตภัณฑ์ ในแม่น้ำลำคลอง ท่อระบายน้ำ แหล่งน้ำสาธารณะ
7.ต้องอาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้า ซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาด หลังจากปฏิบัติงานเสร็จแล้ว

ดาวน์โหลดเอกสาร

Certificate
  • FDA_ใบสำคัญการอนุญาตใช้ฉลากอาหาร_K501 FRUITS _ VEGGI SANITIZER.pdf Download
  • Halal_66_EN_All (BIO FOODTECH).pdf Download
  • Halal_66_TH_All (BIO FOODTECH).pdf Download
  • NSF_K501 FRUITS & VEGGI SANITIZER (KEEEN BIOTECH GROUP) 3D.pdf Download
  • NSF_OFFICIAL LISTING_66_All.pdf Download
Product Data Sheet
Material Safety Data Sheet
Test Report