เค105 พรีโชค แอนด์ สแทน รีมูฟเวอร์ ฟอร์ คิทเช่น ยูเท็นซิล แอนด์ ลอนดรี้

เค105 พรีโชค แอนด์ สแทน รีมูฟเวอร์ ฟอร์ คิทเช่น ยูเท็นซิล แอนด์ ลอนดรี้
4 กรกฎาคม 2023 admin_KEEEN

เค105 พรีโชค แอนด์ สแทน รีมูฟเวอร์
ฟอร์ คิทเช่น ยูเท็นซิล แอนด์ ลอนดรี้

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดคราบสำหรับเครื่องใช้ในครัวและผ้า

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดคราบสำหรับเครื่องใช้ในครัวและผ้า:
เป็นผลิตภัณฑ์ขจัดคราบติดแน่น สำหรับแช่ล้างคราบชา กาแฟ คราบสกปรก ที่เกาะติดแน่นตามถ้วย จาน ชามและภาชนะอื่น รวมถึงขจัดคราบสกปรกติดแน่นบนผ้าที่ใช้ในการทำความสะอาด ใช้ได้ทั้งผ้าสีและผ้าขาว ปลอดภัยต่อการใช้งานบนผิวภาชนะ พลาสติก เซรามิค เมลามีน กระเบื้อง และผิวโลหะ

วิธีใช้งาน
สำหรับขจัดคราบ อาหาร ชา กาแฟ บนภาชนะ

ละลาย เค105 พรีโซค แอนด์ สเทน รีมูฟเวอร์ ฟอร์ คิทเช่น ยูเท็นซิล แอนด์ ลอนดรี้ในน้ำร้อน โดยตักผลิตภัณฑ์ ปริมาณ 4 ช้อนโต๊ะ (60 กรัม) ละลายในน้ำร้อน 1 ลิตร (น้ำร้อน 60-70 ̊C) จากนั้นนำภาชนะที่ต้องการทำความสะอาดจุ่มแช่ลงในผลิตภัณฑ์ ทิ้งไว้ประมาณ 15-30 นาที (ขึ้นอยู่กับคราบสกปรก) หรือจนคราบสกปรกฝังแน่นหลุดออก แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง ก่อนนำเข้าเครื่องล้างจานอัตโนมัติตามปกติ

สำหรับซักผ้า
ละลาย เค105 พรีโซค แอนด์ สเทน รีมูฟเวอร์ ฟอร์ คิทเช่น ยูเท็นซิล แอนด์ ลอนดรี้ในน้ำร้อน โดยตักผลิตภัณฑ์ ปริมาณ 4 ช้อนโต๊ะ (60 กรัม) ละลายในน้ำร้อน 1 ลิตร (น้ำร้อน 60-70 ̊C) จากนั้นนำผ้าขี้ริ้ว, ผ้าสกปรกที่ต้องการทำความสะอาดแช่ลงในผลิตภัณฑ์ ทิ้งไว้ประมาณ 15-30 นาที (ขึ้นอยู่กับคราบสกปรก) หรือจนคราบสกปรกติดแน่นหลุดออก แล้วซักหรือขยี้จนสะอาด และล้างออกด้วยน้ำจนสะอาด บิดหมาดผ้าให้แห้ง

ขนาดและบรรจุภัณฑ์
1 Kg , 5 Kg , 10 Kg

วิธีจัดเก็บและข้อควรระวัง

เก็บในที่มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง

คำเตือน:
1. ห้ามรับประทาน

2. ระวังอย่าให้เข้าตา ถูกผิวหนัง หรือสูดดม

3. ขณะใช้ควรสวมถุงมือยาง ภายหลังการใช้หรือหยิบจับ ควรล้างถุงมือยาง และมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง

4. ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์ หรือภาชนะบรรจุลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะ

วิธีแก้พิษเบื้องต้น:
1. หากเข้าตาให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์

2. หากกลืนกินผลิตภัณฑ์เค105 พรีโซค แอนด์ สเทน รีมูฟเวอร์ ฟอร์ คิทเช่น ยูเท็นซิล แอนด์ ลอนดรี้ ห้าม ทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำหรือนมปริมาณมากๆ เพื่อเจือจาง แล้วรีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันที พร้อมภาชนะบรรจุ ฉลาก หรือใบแทรกของผลิตภัณฑ์เค105 พรีโซค แอนด์ สเทน รีมูฟเวอร์ ฟอร์ คิทเช่น ยูเท็นซิล แอนด์ ลอนดรี้

3. หากถูกผิวหนังให้ล้างด้วยน้ำสะอาดจำนวนมากๆ หากเปื้อนเสื้อผ้าให้รีบถอดออกแล้วล้างร่างกายด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง

4. หากได้รับพิษจากการสูดดมให้รีบนำผู้ป่วย ออกไปยังบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก

ดาวน์โหลดเอกสาร

Certificate
  • Halal_66-67_EN_All_ต่ออายุ (KEEEN BIOTECH GROUP) Download
  • Halal_66-67_TH_All_ต่ออายุ (KEEEN BIOTECH GROUP)  Download
  • NSF_K105 PRE-SOAK & STAIN REMOVER FOR KITCHEN UTENSILS & LAUNDRY (KEEEN BIOTECH GROUP) A1, B1.pdf Download
  • NSF_OFFICIAL LISTING_66_All Download

 

Product Data Sheet
Material Safety Data Sheet
Test Report