เคเอฟ402 เอ็นวาย การ์ด – ดับเบิลยู.ที

เคเอฟ402 เอ็นวาย การ์ด – ดับเบิลยู.ที
12 กรกฎาคม 2023 admin_KE

เคเอฟ402 เอ็นวาย การ์ด – ดับเบิลยู.ที

ผลิตภัณฑ์บำบัดน้ำชนิดจุลินทรีย์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ เคเอฟ402 เอ็นวาย การ์ด – ดับเบิลยู.ที
– เป็นสารชีวบำบัดภัณฑ์ ซึ่งประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง เอนไซม์ และสารประกอบทางชีวภาพ
– มีคุณสมบัติย่อยสลายโมเลกุลน้ำมัน คราบน้ำมัน สิ่งสกปรกและสารอินทรีย์ต่างๆ ในบ่อบำบัดน้ำเสียรอบโรงงาน
– ไม่กัดกร่อน ไม่เป็นอันตราย เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เช่น อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม, นม, เนื้อสัตว์ อาหารทะเล และอุตสาหกรรมปศุสัตว์ เช่น ฟาร์ม โรงพัก

วิธีใช้งาน
สำหรับบำบัดน้ำโดยวิธีการเทราด
– ผสม เคเอฟ402 เอ็นวาย การ์ด – ดับเบิลยู.ที ในอัตราส่วน 250 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร (อัตราการผสมที่ใช้ขึ้นอยู่กับขนาดของระบบบำบัด/ค่าความสกปรกของน้ำเสีย)
– ผสมในถังหรือภาชนะที่ต้องการใช้ในการผสม แล้วเทราดลงในบ่อบำบัด หรือระบบบำบัดน้ำเสีย
สำหรับบำบัดน้ำโดยวิธีการฉีดพ่น
– ผสม เคเอฟ402 เอ็นวาย การ์ด – ดับเบิลยู.ที ในอัตราส่วน 250 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร (อัตราการผสมที่ใช้ขึ้นอยู่กับขนาดของระบบบำบัด/ค่าความสกปรกของน้ำเสีย)
– ผสมลงในภาชนะหรือเครื่องที่ใช้สำหรับฉีดพ่น จากนั้นทำการฉีดพ่นลงบนผิวน้ำโดยตรงของระบบบำบัดน้ำเสียที่มีคราบน้ำมัน ไขมัน สิ่งสกปรกและสารอินทรีย์ต่างๆ ที่เกิดเป็นฝ้า/แผ่นของสิ่งสกปรกบนผิวน้ำ

ขนาดและบรรจุภัณฑ์
20 Liter

วิธีจัดเก็บและข้อควรระวัง

เก็บให้มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง เปลวไฟ และความร้อน

คำเตือน/ข้อควรระวัง
1. ห้าม รับประทาน
2. อย่าให้เข้าตา ถูกผิวหนัง หรือสูดดม
3. ขณะใช้ควรสวมถุงมือยาง รองเท้ายาง และภายหลังการใช้หรือหยิบจับ ควรล้างถุงมือยาง รองเท้ายางและมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง
4. ห้าม ทิ้งผลิตภัณฑ์ หรือภาชนะบรรจุลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะ
5. ห้าม ใช้ผลิตภัณฑ์ร่วมกับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือสารเคมีอื่นๆ
6. ห้าม ใช้กับ RECIRCULATING SYSTEM

ดาวน์โหลดเอกสาร

Certificate
  • DIW_หนังสือตอบหารือผลิตภัณฑ์_KF402 Envi Guard – W.T.pdf Download
  • FDA_หนังสือตอบข้อวินิจฉัย_KF402 Envi Guard – W.T.pdf Download
  • NSF_KF402 ENVI GUARD – W.T.pdf Download
  • NSF_OFFICIAL LISTING_66_All.pdf Download
Product Data Sheet
Material Safety Data Sheet
Test Report