เคเอฟ203 ซีโอพี คลีนเนอร์

เคเอฟ203 ซีโอพี คลีนเนอร์
3 กรกฎาคม 2023 admin_KE

เคเอฟ203 ซีโอพี คลีนเนอร์

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ใช้ในด้านการปศุสัตว์เท่านั้น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ เคเอฟ203 ซีโอพี คลีนเนอร์ เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ใช้สำหรับพื้นผิว ฝาผนัง วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และสามารถใช้ทำความสะอาดแบบระบบ COP ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ โรงฆ่าสัตว์และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์

วิธีใช้งาน
สำหรับใช้ทำความสะอาดบนพื้นผิวทั่วไป
– ผสม เคเอฟ203 ซีโอพี คลีนเนอร์ กับน้ำในอัตราส่วน 1:20-1:100
– จากนั้นสเปรย์ โฟม หรือ เทราดวัสดุอุปกรณ์ หรือบริเวณที่ต้องการทำความสะอาด ขัดด้วยฟองน้ำหรือแผ่นใยขัด แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด
สำหรับทำความสะอาดแบบ COP
– ผสม เคเอฟ203 ซีโอพี คลีนเนอร์ กับน้ำในอัตราส่วน 1:20-1:100
– แล้วนำไปจุ่มแช่ ฉีดพ่น หรือเทราดวัสดุอุปกรณ์ที่ถอดหรือแยกชิ้นส่วนที่ต้องการทำความสะอาด
– ทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด

ขนาดและบรรจุภัณฑ์
20 Liter

วิธีจัดเก็บและข้อควรระวัง

ต้องเก็บ เคเอฟ203 ซีโอพี คลีนเนอร์ ให้มิดชิดในภาชนะบรรจุเดิมที่มีฉลากติดอยู่ แล้วปิดฝาให้สนิท สถานที่เก็บต้องแห้ง และเย็น ห่างไกลจากเด็ก อาหาร น้ำดื่ม สัตว์ เปลวไฟ และความร้อน

คำเตือน/ข้อควรระวัง
1. ห้าม รับประทาน
2. ระวังอย่าให้เข้าตา ถูกผิวหนัง หรือสูดดม
3. ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ขณะฉีดพ่นควรอยู่เหนือลม
4. ขณะใช้ควรสวมถุงมือยาง รองเท้ายาง หน้ากาก ผ้าปิดจมูก และชุดกันเปื้อนเพื่อป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์สัมผัสร่างกาย ในขณะปฏิบัติงาน และภายหลังการใช้หรือหยิบจับ ควรล้างถุงมือยาง รองเท้ายาง และมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง
5. ห้าม ดื่มน้ำ รับประทานอาหารหรือสูบบุหรี่ ขณะใช้ผลิตภัณฑ์
6. เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์หมดแล้ว ให้ล้างภาชนะบรรจุด้วยน้ำ 3 ครั้ง ก่อนนำไปทำลายหรือกำจัด
7. ห้าม เทสารละลายที่เหลือหรือน้ำล้างภาชนะบรรจุ อุปกรณ์ เครื่องพ่นสารลงในแม่น้ำ ลำคลอง และท่อระบายน้ำสาธารณะ
8. ต้องอาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้า ซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาดหลังจากปฏิบัติงานเสร็จแล้ว
9. ห้าม ใช้ผลิตภัณฑ์ร่วมกับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือสารเคมีอื่นๆ

Document Download

Certificate
  • DLD_ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย_64-70_KF203 COP CLEANER (KEEEN BIOTECH GROUP).pdf Download
  • Halal_66-67_EN_All_ต่ออายุ (KEEEN BIOTECH GROUP).pdf Download
  • Halal_66-67_TH_All_ต่ออายุ (KEEEN BIOTECH GROUP).pdf Download
  • NSF_KF203 COP CLEANER.pdf Download
  • NSF_OFFICIAL LISTING_66_All.pdf Download
Product Data Sheet
Material Safety Data Sheet
Test Report