เคเอฟ106 อัลคาไลน์ ซีโอพี คลีนนิ่ง ดีเทอร์เจนท์

เคเอฟ106 อัลคาไลน์ ซีโอพี คลีนนิ่ง ดีเทอร์เจนท์
12 กรกฎาคม 2023 admin_KE

เคเอฟ106 อัลคาไลน์ ซีโอพี คลีนนิ่ง ดีเทอร์เจนท์

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ใช้ในด้านการปศุสัตว์เท่านั้น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ เคเอฟ106 อัลคาไลน์ ซีโอพี คลีนนิ่ง ดีเทอร์เจนท์ เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดใช้สำหรับพื้นผิว ฝาผนัง วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และสามารถใช้ทำความสะอาดแบบระบบ COP /ASC ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ โรงฆ่าสัตว์และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์

วิธีใช้งาน
สำหรับทำความสะอาด
– ผสม เคเอฟ106 อัลคาไลน์ ซีโอพี คลีนนิ่ง ดีเทอร์เจนท์ กับน้ำในอัตราส่วน 1:100-1:20
– แล้วนำไปฉีดพ่น หรือพ่นโฟม หรือเทราด วัสดุอุปกรณ์หรือบริเวณที่ต้องการทำความสะอาด
– ทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด

ขนาดและบรรจุภัณฑ์
20 Liter

วิธีจัดเก็บและข้อควรระวัง

ต้องเก็บ เคเอฟ106 อัลคาไลน์ ซีโอพี คลีนนิ่ง ดีเทอร์เจนท์ ให้มิดชิดในภาชนะบรรจุที่มีฉลากติดอยู่ แล้วปิดฝาให้สนิท สถานที่เก็บต้องแห้ง และเย็น ห่างไกลจากเด็ก อาหาร น้ำดื่ม สัตว์เลี้ยง เปลวไฟ ความร้อน กรด และสารแอมโมเนีย

คำเตือน/ข้อควรระวัง
1. ห้าม รับประทาน
2. ระวังอย่าให้เข้าตา หรือถูกผิวหนัง หรือสูดดม
3. ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ขณะฉีดพ่นควรอยู่เหนือลม
4. ผู้แพ้สารเคมีง่าย อาจสวมถุงมือยางเพื่อป้องกันการระคายเคือง
5. ควรสวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงมือยาง ผ้าปิดจมูก และชุดกันเปื้อนขณะทําความสะอาด
6. ห้าม ดื่มน้ำ รับประทานอาหารหรือสูบบุหรี่ ขณะใช้ผลิตภัณฑ์
7. ต้องอาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้า ซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาดหลังจากปฏิบัติงานเสร็จแล้ว
8. เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์หมดแล้ว ให้ล้างภาชนะบรรจุด้วยน้ำ 3 ครั้ง ก่อนนำไปทำลายหรือกำจัด
9. ห้าม เทสารละลายที่เหลือหรือน้ำล้างภาชนะบรรจุ อุปกรณ์ เครื่องพ่นสารลงในแม่น้ำลำคลอง และท่อระบายน้ำสาธารณะ
10. ห้าม ใช้ผลิตภัณฑ์ร่วมกับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือสารเคมีอื่นๆ

ดาวน์โหลดเอกสาร

Certificate
  • DLD_ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย_64-70_KF106 ALKALI COP CLEANING DETERGENT (KEEEN BIOTECH GROUP).pdf Download
  • NSF_KF106 ALKALI COP CLEANING DETERGENT.pdf Download
  • NSF_OFFICIAL LISTING_66_All.pdf Download
  • Halal_66-67_EN_All_ต่ออายุ (KEEEN BIOTECH GROUP).pdf Download
  • Halal_66-67_TH_All_ต่ออายุ (KEEEN BIOTECH GROUP).pdf Download
Product Data Sheet
Material Safety Data Sheet
Test Report