ประวัติบริษัท

กว่า 12 ปี

ที่เรายืนหยัดในฐานะบริษัทชั้นนำด้านการจัดการระบบอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ บนเส้นทางนวัตกรรมเพื่อการบริหารอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ที่นำเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมได้สำเร็จ

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการเชิงนิเวศน์บริษัทแรก
ที่นำเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมได้สำเร็จ

2551

ก่อตั้งในฐานะบริษัทแรกที่นำเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้กับอุตสาหกรรมได้สำเร็จ

บริษัทก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกภายใต้ชื่อ บริษัท ไฮกริม เอ็นไวรอนเมทอลแอนด์ รีเสริช จำกัดในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการเชิงนิเวศน์บริษัทแรกที่นำเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมได้สำเร็จและได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมร่วมทุนวิจัยกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ในการพัฒนาและวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2556

เปลี่ยนชื่อเป็น KEEEN เพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยด้วยห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย

เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท คีนน์ จำกัดเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบของผลิตภัณฑ์และบริการ โดยเพิ่มประสิทธิภาพการทดลองและวิจัยในห้องปฏิบัติการทันสมัยภายในเขตอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน

ผู้นำนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมบนแนวทาง Sustainable Industry Managementตามหลัก Life Sciences

กว่า 12 ปีที่เรานำนวัตกรรมไบโอเทคมาวิจัยเป็น ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพการบำบัดจัดการของเสียและสิ่งแวดล้อมที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับอุตสาหกรรมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนแนวทางการบริหารอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน (Sustainable IndustryManagement) รวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยหลักการชีววิทยาศาสตร์ (Life Sciences)

รางวัลและเกียรติบัตร

คุณภาพที่รับรองโดยสถาบันในประเทศและนานาชาติ ทั้งด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย

คีนน์ เป็นที่ยอมรับจากสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศด้านนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ที่สามารถต่อยอดธุรกิจพร้อมตอบโจทย์อุตสาหกรรมอย่างได้ผล

Our New Normal Initiative

เราภูมิใจที่ได้ร่วมพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการดูแลความสะอาดให้กับหน่วยงานและองค์กรชั้นนำในช่วงการระบาดของ COVID-19