นวัตกรรมของเรา

Bio-Organic
Technology

นวัตกรรมที่ทำให้พลังจากธรรมชาติ เป็นมากกว่าแค่ทางเลือก

จากผลผลิตของความมุ่งมั่นและความพยายามในการนำเทคโนโลยีชีวภาพมาทดลองและวิจัยเพื่อมาตรฐานใหม่ที่ได้คุณภาพในการจัดการบำบัดของเสียและสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมเพื่อประสิทธิภาพทั้งด้านผลลัพธ์และค่าใช้จ่าย (performance and costefficient) วันนี้เราได้คิดค้นนวัตกรรม BIO-ORGANIC TECHNOLOGY ที่เปลี่ยนพลังจากธรรมชาติที่เคยเป็นแค่ทางเลือกให้กลายเป็นทางออกบนแนวทางการบริหารอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

Bio-Organic Technology

นวัตกรรมที่ทำให้พลังจากธรรมชาติ เป็นมากกว่าแค่ทางเลือก

ประสิทธิภาพมาตรฐานใหม่ในการบำบัดจัดการของเสีย เและสิ่งแวดล้อม ด้วย 2 สูตรหลัก
ที่ดึงพลังธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Disinfection Formula
สูตรกำจัดเชื้อโรค

ปลอดภัยจากเชื้อโรคอย่างไม่ต้องกังวลเรื่องสารพิษตกค้าง ด้วยพลังจากธรรมชาติที่สกัดด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

Disintegration Formula
สูตรย่อยสลายโมเลกุลน้ำมัน

ขจัดคราบไขมัน น้ำมัน และสิ่งสกปรกได้หมดจด ด้วยพลังจุลินทรีย์สายพันธ์เฉพาะเร่งปฎิกิริยาชีวภาพ Bioaugmented Microbes