ผลิตภัณฑ์บำบัดน้ำเสียชนิดเข้มข้น

ผลิตภัณฑ์บำบัดน้ำเสียชนิดเข้มข้น
3 มิถุนายน 2023 admin_KEEEN

ผลิตภัณฑ์บำบัดน้ำเสียชนิดเข้มข้น

ผลิตภัณฑ์บำบัดน้ำเสีย

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์บำบัดน้ำเสีย
– เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้น 1,000 ล้านเซลล์ต่อมล.ประกอบด้วยจุลินทรีย์ย่อยน้ำมันที่มีประสิทธิภาพสูง เอนไซม์สามารถย่อยสลายโมเลกุลน้ำมัน คราบน้ำมัน รวมทั้งสิ่งสกปรกและสารอินทรีย์ต่างๆ แบบฉุกเฉิน
– ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้จุลินทรีย์ในระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่งได้ดีมาก
– ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติการใช้งาน :
– ใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้น ในการเริ่มต้นเดินระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่งได้ดีมาก
– เพิ่มประสิทธิภาพจุลินทรีย์ในระบบบำบัดน้ำเสียในการย่อยสลายน้ำมัน ไขมัน สารแขวนลอยแบบฉุกเฉินได้ดี
– ช่วยลดจำนวนเชื้อราในระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง ที่เป็นสาเหตุของตะกอนลอยได้ดีมาก
– ช่วยลดกลิ่นเหม็นจากระบบบำบัดน้ำเสีย หรือบริเวณบ่อน้ำเสียได้
– สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ

วิธีใช้งาน
– ผสมหัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้น ในอัตราส่วน ที่เหมาะสม (1 ppm) กับเครื่องจ่ายหัวเชื้ออัตโนมัติเพื่อปล่อยลงในระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งนี้อัตราส่วนขึ้นอยู่กับลักษณะของน้ำเสียที่เข้าระบบและระบบบำบัดน้ำเสียของแต่ละสถานที่

** แนะนำให้ใช้ควบคู่กับเครื่องจ่ายอัตโนมัติ เพื่อควบคุมปริมาณเชื้อที่จ่ายลงระบบบำบัดน้ำเสียให้ต่อเนื่อง
(ควรติดต่อการใช้งานเครื่องดังกล่าว กับวิศวกรสิ่งแวดล้อมของบริษัท)

ขนาดและบรรจุภัณฑ์
250 ml , 1 Liter , 5 Liter , 20 Liter

วิธีจัดเก็บและข้อควรระวัง

– หัวเชื้อต้องเก็บในภาชนะบรรจุเดิมที่ปิดสนิทและมีฉลากติดอยู่

– เก็บในที่ร่ม อุณหภูมิปกติ อากาศถ่ายเทได้สะดวก

– ควรหลีกเลี่ยงแสงแดดและการสัมผัสสารเคมีอื่นๆ เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพของหัวเชื้อลดลงได้

– ควรเก็บให้ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง

แม้ว่าสารชีวบำบัด (ไบโอ ออร์แกนิค) คีนน์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างไรก็ตาม ควรปฏิบัติตามคำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญหรือวิธีการใช้งานให้ถูกต้อง หลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตา ปากและการสูดดม (กรณีคนที่แพ้ง่าย)เมื่อเสร็จจากการใช้งานแล้วควรล้างมือทุกครั้งหลังใช้

ดาวน์โหลดเอกสาร

Certificate
Product Data Sheet
    Material Safety Data Sheet
    Test Report