ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องครัว สำหรับโรงอาหาร

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องครัว สำหรับโรงอาหาร
5 มิถุนายน 2023 admin_KE

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องครัว
สำหรับโรงอาหาร

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
– เป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคซึ่งสกัดจากพืช สามารถใช้ทำความสะอาดบริเวณปลอดเชื้อ เช่นบริเวณพื้นที่การผลิตอาหาร, ตะกร้าหรือภาชนะบรรจุอาหาร, โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร,โรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์, โรงพยาบาล, หอพักคนไข้
– สามารถขจัด ไขมัน โปรตีน เซลลูโลส คาร์โบไฮเดรต รวมทั้งใช้ทำความสะอาดบริเวณที่มีคราบน้ำมัน ไขมันบนพื้นผิวต่างๆได้
– สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติการใช้งาน :
– ใช้ทำความสะอาดบริเวณที่ต้องการความปลอดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– สามารถขจัด คราบไขมัน โปรตีน เซลล์ลูโลส คาร์โบไฮเดรตได้ ทำให้พื้นผิวไม่ลื่น

วิธีใช้งาน
ผสมผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค คีนน์ กับน้ำในอัตราส่วนที่เหมาะสม เช่น ใช้ทำความสะอาดอุปกรณ์ห้องครัว 1:20 ใช้ทำความสะอาดพื้น 1:50 เป็นต้น ทั้งนี้อัตราส่วนผสมขึ้นอยู่กับความสกปรกของแต่ละพื้นที่

ขนาดและบรรจุภัณฑ์
250 ml , 1 Liter , 5 Liter , 20 Liter

วิธีจัดเก็บและข้อควรระวัง

– หัวเชื้อต้องเก็บในภาชนะบรรจุเดิมที่ปิดสนิทและมีฉลากติดอยู่
– เก็บในที่ร่ม อุณหภูมิปกติ อากาศถ่ายเทได้สะดวก
– ควรหลีกเลี่ยงแสงแดดและการสัมผัสสารเคมีอื่นๆ เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพของหัวเชื้อลดลงได้
– ควรเก็บให้ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง

แม้ว่าผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค คีนน์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างไรก็ตามควรปฎิบัติตามคำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญ หรือวิธีการใช้งานให้ถูกต้อง หลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตาปากและการสูดดม (กรณีคนที่แพ้ง่าย) เมื่อเสร็จจากการใช้งานแล้วควรล้างมือทุกครั้งหลังใช้ผลิตภัณฑ์

ดาวน์โหลดเอกสาร

Certificate
 • NSF_OFFICIAL LISTING_66_All Download
 • NSF_SURFACE CLEANER Download
 • Halal_66-67_EN_All_ต่ออายุ (KEEEN BIOTECH GROUP) Download
 • Halal_66-67_TH_All_ต่ออายุ (KEEEN BIOTECH GROUP) Download
 • FDA_ใบแจ้งข้อเท็จจริง_SURFACE CLEANER Download
 • DLD_ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย_59-65_SURFACE CLEANER (KEEEN BIOTECH GROUP) Download
 • DLD_ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย_65-71_KEEEN SURFACE CLEANER (KEEEN BIOTECH GROUP) Download
 • DLD_CFS_SURFACE CLEANER (KEEEN BIOTECH GROUP) Download
 • FDA_CFS_65-67_SURFACE CLEANER (KEEEN BIOTECH GROUP) Download

 

Product Data Sheet
  Material Safety Data Sheet
  Test Report