ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบหนักและคราบไหม้

ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบหนักและคราบไหม้
4 กรกฎาคม 2023 admin_KEEEN

เค104 เฮฟวี่ ดิวตี้ โอเว่น แอนด์ กริล คลีนเนอร์

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดคราบไขมันและคราบไหม้

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดคราบไขมันและคราบไหม้:
เหมาะสําหรับขจัดคราบสกปรกที่เกิดจากน้ำมัน ไขมัน คราบไหม้ บริเวณอุปกรณ์ประกอบอาหาร เช่น เตา ตู้อบ หม้อทอด เตาปิ้งย่าง ปล่องดูดควัน พื้นผิวที่มีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส

วิธีใช้งาน

1. ปิดเตา หรือเปิดเตาด้วยไฟอ่อนๆ ก่อนทำความสะอาด

2. นำผลิตภัณฑ์เทใส่ขวดสเปรย์แล้วฉีดพ่น หรือเทราดบนพื้นผิวที่จะทําความสะอาด

3. ทิ้งให้ผลิตภัณฑ์ละลายคราบไขมันประมาณ 1-2 นาที ขึ้นอยู่กับความหนาบางของคราบ กรณีที่คราบไขมันหนาควรใช้ฟองน้ำและแผ่นใยขัดเปียกหมาดๆ ขัดถูร่วมด้วยจนกว่าคราบสกปรกออก

4. ใช้ผ้าเปียกหมาดๆ เช็ดถูเก็บคราบสกปรก แล้วทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง

ขนาดและบรรจุภัณฑ์
250 ml , 1 Liter , 5 Liter , 20 Liter

วิธีจัดเก็บและข้อควรระวัง

เก็บให้มิดชิด ในที่แห้งและเย็น ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง เปลวไฟ และความร้อน

คำเตือน:
1. ห้ามรับประทาน

2. ระวังอย่าให้เข้าตา ถูกผิวหนัง หรือสูดดม

3. ขณะใช้ต้องสวมถุงมือยาง รองเท้ายาง และภายหลังการใช้หรือหยิบจับ ต้องล้างถุงมือยาง รองเท้ายาง และมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง

4. ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์ หรือภาชนะบรรจุลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะ

วิธีแก้พิษเบื้องต้น:
1. หากถูกผิวหนัง ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดจำนวนมากๆ หากเปื้อนเสื้อผ้าให้รีบถอดออกแล้วล้างร่างกายด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง

2. หากเข้าตา ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์

3. หากได้รับพิษจากการสูดดมให้รีบนำผู้ป่วย ออกไปยังบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก

4. หากกลืนกินผลิตภัณฑ์ ห้าม ทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำหรือนมปริมาณมากๆ แล้วรีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันทีพร้อมภาชนะบรรจุ ฉลากของผลิตภัณฑ์

ดาวน์โหลดเอกสาร

Certificate
  • FDA_ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย_64-69_K104 HEAVY DUTY OVEN & GRILL CLEANER (KEEEN BIOTECH GROUP).pdf Download
  • [Eng] Cert Halal_KEEEN, Dr.KEEEN BRAND 2021.pdf Download
  • [TH] Cert Halal_KEEEN, Dr.KEEEN BRAND 2021.pdf Download
  • NSF_K104 HEAVY DUTY OVEN _ GRILL CLEANER (A8).pdf Download
  • NSF_OFFICIAL LISTING_66_All Download

 

Product Data Sheet
Material Safety Data Sheet
Test Report