ผลิตภัณฑ์กำจัดกลิ่น

ผลิตภัณฑ์กำจัดกลิ่น
1 มิถุนายน 2023 admin_KEEEN

ผลิตภัณฑ์กำจัดกลิ่น

ผลิตภัณฑ์กำจัดกลิ่น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์กำจัดกลิ่น
– เป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ประกอบด้วยสารสกัดจากพืชและสารประกอบออกไซด์ สามารถขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์เช่น ก๊าซไข่เน่าจากปุ๋ยหมัก การขนส่งขยะ หลุมฝังกลบ การจัดการของเสีย รวมทั้งขยะสารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์

คุณสมบัติการใช้งาน :
– สามารถขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากขยะ บ่อน้ำเสีย รวมทั้งขยะสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์
– สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม

วิธีใช้งาน
ใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค คีนน์ในอัตราส่วน 1:50 โดยสามารถคำนวณปริมาณการใช้จากอัตราส่วน 1 ส่วนต่อปริมาตรของเสีย 200 ส่วน ฉีดพ่นเพื่อการขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ (ความถี่ในการใช้งานขึ้นอยู่กับอัตราการสะสมของของเสียที่ทำให้เกิดกลิ่น)

ขนาดและบรรจุภัณฑ์
250 ml , 1 Liter , 5 Liter , 20 Liter

วิธีจัดเก็บและข้อควรระวัง

– ต้องเก็บในภาชนะบรรจุเดิมที่ปิดสนิทและมีฉลากติดอยู่

– เก็บในที่ร่มที่อุณหภูมิปกติ อากาศถ่ายเทได้สะดวก

– ควรหลีกเลี่ยงแสงแดด ความชื้น และการสัมผัสสารเคมีอื่นๆ เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ลดลง

– ควรเก็บให้ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง

คำเตือน:
แม้ว่าผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค คีนน์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างไรก็ตามควรปฎิบัติตามคำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญ หรือวิธีการใช้งานให้ถูกต้อง หลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตาปากและการสูดดม (กรณีคนที่แพ้ง่าย) เมื่อเสร็จจากการใช้งานแล้วควรล้างมือทุกครั้งหลังใช้ผลิตภัณฑ์

ดาวน์โหลดเอกสาร

Certificate
  • ECOCERT_65-67_All.pdf Download
  • FDA_ใบแจ้งข้อเท็จจริง_O.N. (KEEEN BIOTECH GROUP).pdf Download
  • Halal_66-67_EN_All_ต่ออายุ.pdf Download
  • Halal_66-67_TH_All_ต่ออายุ.pdf Download
  • FDA_CFS_65-67_O.N. Download
Product Data Sheet
    Material Safety Data Sheet
    Test Report