ผลิตภัณฑ์กำจัดกลิ่น บ่อขยะ

ผลิตภัณฑ์กำจัดกลิ่น บ่อขยะ
3 มิถุนายน 2023 admin_KE

ผลิตภัณฑ์กำจัดกลิ่น บ่อขยะ

ผลิตภัณฑ์กำจัดกลิ่น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์กำจัดกลิ่น
– เป็นสารชีวบำบัด (ไบโอ ออร์แกนิค) ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ* เอนไซม์ และสารสกัดจากพืช(สารเร่งย่อยสลายชีวภาพ) มีคุณสมบัติย่อยสลายสารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งกำเนิดของกลิ่นโดยตรง เช่น น้ำเสียสิ่งสกปรก ขยะมูลฝอย หลุมฝังกลบ
– ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียในเวลาเดียวกัน
– มีสภาวะเป็นกลาง ไม่กัดกร่อน
– ไม่เป็นอันตราย กำจัดและย่อยสลายสารอินทรีย์ ซึ่งเป็นต้นเหตุของกลิ่นไม่พึงประสงค์
*มีเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้น 1 ล้านเซลล์ต่อมล.

คุณสมบัติการใช้งาน :
– ขจัดกลิ่นที่ต้นเหตุ แหล่งกำเนิดกลิ่นโดยตรง เช่น น้ำเสีย สิ่งสกปรก ขยะมูลฝอย หลุมฝังกลบ
– เพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย
– สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม

วิธีใช้งาน
ใช้ผลิตภัณฑ์ในอัตราส่วน 1:50 โดยสามารถคำนวณปริมาณการใช้จากอัตราส่วน 1 ส่วนต่อปริมาตรของเสีย 200ส่วน ฉีดพ่นเพื่อการขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ควรใช้หลังการใช้ผลิตภัณฑ์คีนน์ สูตร Odor Neutralizerความถี่ในการใช้งานขึ้นอยู่กับอัตราการสะสมของของเสียที่ทำให้เกิดกลิ่น

ขนาดและบรรจุภัณฑ์
250 ml , 1 Liter , 5 Liter , 20 Liter

วิธีจัดเก็บและข้อควรระวัง

– หัวเชื้อต้องเก็บในภาชนะบรรจุเดิมที่ปิดสนิทและมีฉลากติดอยู่

– เก็บในที่ร่ม อุณหภูมิปกติ อากาศถ่ายเทได้สะดวก

– ควรหลีกเลี่ยงแสงแดดและการสัมผัสสารเคมีอื่นๆ เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพของหัวเชื้อลดลงได้

– ควรเก็บให้ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง

คำเตือน:
แม้ว่าสารชีวบำบัด(ไบโอ ออร์แกนิค) คีนน์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างไรก็ตามควรปฎิบัติตามคำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญหรือวิธีการใช้งานให้ถูกต้อง หลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตาปากและการสูดดม (กรณีคนที่แพ้ง่าย) เมื่อเสร็จจากการใช้งานแล้วควรล้างมือทุกครั้งหลังใช้ผลิตภัณฑ์

ดาวน์โหลดเอกสาร

Certificate
  • FDA_ใบแจ้งข้อเท็จจริง_O.E..pdf Download
  • FDA_CFS_65-67_O.E. (KEEEN BIOTECH GROUP).pdf Download
  • DIW_หนังสือตอบหารือผลิตภัณฑ์_ODOR ELIMINATOR.pdf Download
  • ECOCERT_65-67_All (KEEEN BIOTECH GROUP).pdf Download
  • Halal_66-67_EN_All_ต่ออายุ (KEEEN BIOTECH GROUP).pdf Download
  • Halal_66-67_TH_All_ต่ออายุ (KEEEN BIOTECH GROUP).pdf Download

 

Product Data Sheet
    Material Safety Data Sheet
    Test Report