เคเอฟ202-1 บลิชชิ่ง

เคเอฟ202-1 บลิชชิ่ง
13 กรกฎาคม 2023 admin_KE

เคเอฟ202-1 บลิชชิ่ง

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ใช้ในด้านการปศุสัตว์เท่านั้น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์เคเอฟ202-1 บลิชชิ่ง เป็นผลิตภัณฑ์ฟอกผ้า ช่วยขจัดคราบสกปรกบนผ้า ขจัดคราบสะอาด
สามารถขจัดรอยเปื้อน คราบสกปรกต่าง ๆ ที่ติดในใยผ้า เหมาะสำหรับการใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

วิธีใช้งาน
– ผสมผลิตภัณฑ์เคเอฟ202-1 บลิชชิ่ง กับน้ำ 1:200-1:500 (0.2-0.5%)
– กับน้ำสะอาด ซักกับเครื่องซักประมาณ 10-20 นาที
– หรือใส่ถังแช่ประมาณ 30 นาที-2 ชั่วโมง ในอุณหภูมิน้ำปกติ
– หรือเป็นน้ำอุ่นไม่เกิน 60 องศาเซลเซียส แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด

ขนาดและบรรจุภัณฑ์
20 Liter

วิธีจัดเก็บและข้อควรระวัง

ปิดฝาให้สนิท เก็บไว้ในที่แห้ง เย็น มิดชิด และอากาศถ่ายเทสะดวก ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง เปลวไฟความร้อน วัตถุไวไฟ กรด ด่าง สารพวกเอมีนส์ และสารรีดิวส์ เช่น โลหะ

คำเตือน/ข้อควรระวัง
1.ห้าม รับประทาน
2.ระวังอย่าให้เข้าตา ถูกผิวหนัง หรือสูดดม
3.ขณะใช้ควรสวมถุงมือยาง และภายหลังการใช้หรือหยิบจับ ควรล้างถุงมือยาง และมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง
4.ห้าม เทผลิตภัณฑ์กลับคืนภาชนะบรรจุ หรือผสมกับผลิตภัณฑ์อื่น
5.ควรใช้ผลิตภัณฑ์ในที่มีอากาศถ่ายเทดี
6.ห้าม ทิ้งผลิตภัณฑ์หรือภาชนะบรรจุลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะ

ดาวน์โหลดเอกสาร

Certificate
  • NSF_KF202-1 BLEACHING.pdf Download
  • NSF_OFFICIAL LISTING_66_All.pdf Download
  • Halal_66-67_EN_All_ต่ออายุ (KEEEN BIOTECH GROUP).pdf Download
  • Halal_66-67_TH_All_ต่ออายุ (KEEEN BIOTECH GROUP).pdf Download
Product Data Sheet
    Material Safety Data Sheet
    Test Report