เคเอฟ103 นิวทรัล ดีเทอร์เจนท์

เคเอฟ103 นิวทรัล ดีเทอร์เจนท์
12 กรกฎาคม 2023 admin_KE

เคเอฟ103 นิวทรัล ดีเทอร์เจนท์

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ใช้ในด้านการปศุสัตว์เท่านั้น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดใช้สำหรับพื้นผิว ฝาผนัง วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

วิธีใช้งาน
สำหรับทำความสะอาดทั่วๆไป
– ผสม เคเอฟ103 นิวทรัล ดีเทอร์เจนท์ กับน้ำในอัตราส่วน 1:100 – 1:20
– ฉีดพ่นให้เป็นโฟม หรือ ฉีดพ่นแบบเปียก หรือ เทราดให้ทั่วบริเวณที่ต้องการทำความสะอาด ขัดถูให้ทั่ว –
– แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด

ขนาดและบรรจุภัณฑ์
20 Liter

วิธีจัดเก็บและข้อควรระวัง

ต้องเก็บผลิตภัณฑ์ เคเอฟ103 นิวทรัล ดีเทอร์เจนท์ ให้มิดชิดในภาชนะบรรจุเดิมที่มีฉลากติดอยู่ แล้วปิดฝาให้สนิท สถานที่เก็บต้องแห้ง และเย็น ห่างไกลจากเด็ก อาหาร น้ำดื่ม สัตว์เลี้ยง เปลวไฟ และความร้อน

คำเตือน/ข้อควรระวัง
1. ห้าม รับประทาน
2. ระวังอย่าให้เข้าตา หรือถูกผิวหนัง หรือสูดดม
3. ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง
4. ผู้แพ้สารเคมีง่าย อาจสวมถุงมือยางเพื่อป้องกันการระคายเคือง
5. ห้าม ดื่มน้ำ รับประทานอาหารหรือสูบบุหรี่ ขณะใช้ผลิตภัณฑ์
6. เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์หมดแล้ว ให้ล้างภาชนะบรรจุด้วยน้ำ 3 ครั้ง ก่อนนำไปทำลายหรือกำจัด
7. ห้าม เทสารละลายที่เหลือหรือน้ำล้างภาชนะบรรจุ อุปกรณ์ เครื่องพ่นสารลงในแม่น้ำลำคลอง และท่อระบายน้ำ สาธารณะ
8. ต้องอาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้า ซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาดหลังจากปฏิบัติงานเสร็จแล้ว

ดาวน์โหลดเอกสาร

Certificate
  • NSF_KF103 NEUTRAL DETERGENT.pdf Download
  • NSF_OFFICIAL LISTING_66_All.pdf Download
  • Halal_66-67_EN_All_ต่ออายุ (KEEEN BIOTECH GROUP).pdf Download
  • Halal_66-67_TH_All_ต่ออายุ (KEEEN BIOTECH GROUP).pdf Download
  • FDA_ใบแจ้งข้อเท็จจริง_KF103 NEUTRAL DETERGENT (KEEEN BIOTECH GROUP) Download
  • DLD_ใบแจ้งข้อเท็จจริง_KF103 NEUTRAL DETERGENT (KEEEN BIOTECH GROUP).pdf Download
Product Data Sheet
Material Safety Data Sheet
Test Report