ฟื้นฟูดินสู่ธรรมชาติ

ผลิตภัณฑ์คีนน์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการชีวบำบัด ณ จุดแหล่งปนเปื้อน โดยสามารถนำไปใช้ฉีดพ่นขจัดคราบน้ำมันและบำบัดฟื้นฟูดิน เพื่อคืนดินสู่ธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ