จัดการน้ำมันปนเปื้อน

กระบวนการขจัดคราบน้ำมันทางชีวภาพ ที่ถูกนำมาใช้ในกรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยของประเทศไทย สามารถขจัดคราบน้ำมันด้วยจุลินทรีย์ย่อยน้ำมัน เอนไซม์และสารสกัดจากพืช ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม