Oil Spill Control ภารกิจขจัดคราบน้ำมันทางทะเลและชายหาด

Oil Spill Control ภารกิจขจัดคราบน้ำมันทางทะเลและชายหาด
15 สิงหาคม 2022 admin_KE

วันที่ 11 กรกฎา ที่ผ่านมา KEEEN ได้เข้าร่วมภารกิจขจัดคราบน้ำมันทางทะเลและชายหาด รวมทั้งช่วยฟื้นฟูดินที่ปนเปื้อนคราบน้ำมันตลอดแนวชายฝั่ง บริเวณอ่าวไทย ด้วย Oil Spill Control หนึ่งในผลิตภัณฑ์จาก KEEEN

ดูรายละเอียดกลุ่มผลิตภัณฑ์จัดการน้ำมันปนเปื้อนเพิ่มเติมคลิก Link : Oil Spill Control

วิธีกำจัดน้ำมันรั่วไหลด้วยนวัตกรรมชีวภาพแบบยั่งยืนนั้น เป็นวิธีการกำจัดน้ำมันรั่วไหลด้วยการใช้ BIO ORGANIC TECH

ด้วยนวัตกรรมจากพลังธรรมชาติอย่างเทคโนโลยีไบโอออร์แกนิค (Bio-Organic Tech) เอกสิทธิ์เฉพาะ KEEEN ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ในการกำจัดน้ำมันรั่วไหลที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยสารสกัด Bio Surfactant ที่สกัดจากธรรมชาติ ทำหน้าที่ลดแรงตึงผิว และช่วยทำละลายน้ำมันที่มีลักษณะข้นหนืด ให้มีความเหลวใสมากยิ่งขึ้น จากนั้นจุลินทรีย์สายพันธุ์พิเศษ (Augmented Microbes) ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยน้ำมัน และไขมัน กว่า 8 สายพันธุ์ (Synergistic blends of 8 strains) จะทำการย่อยสลายน้ำมัน ให้แตกตัวเป็นโมเลกุลขนาดเล็กลง จนกระทั้งเหลือเพียงก๊าซคาร์บอนไดออกไซน์ และน้ำ ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายน้ำมันรั่วไหลนี้ เป็นนวัตกรรมเดียวกันในการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย และกำจัดกลิ่นในบ่อบำบัดน้ำเสียนั่นเอง วิธีนี้จึงไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางน้ำ หรือส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้ใช้งาน อีกทั้งยังได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ว่าให้สามารถใช้งานเพื่อกำจัดน้ำมันรั่วไหลแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งในทะเล และแหล่งน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืนต่อโลกของเราอีกด้วย

อ่านบทความ : BIO ORGANIC TECH นวัตกรรมกําจัดนํ้ามันรั่วไหลโดยไม่ทําร้ายสิ่งแวดล้อม