102 มัลติ-เพอร์โพส คลีนเนอร์

102 มัลติ-เพอร์โพส คลีนเนอร์
4 กรกฎาคม 2023 admin_KEEEN

เค102 มัลติ-เพอร์โพส คลีนเนอร์

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอเนกประสงค์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ใช้ทำความสะอาดพื้นผิว บริเวณภายในห้องครัว สามารถขจัดสิ่งสกปรก คราบน้ำมัน ไขมันติดแน่น สารอินทรีย์ต่างๆ และยังสามารถขจัดสิ่งสกปรก คราบน้ำมันที่อยู่บนพื้น ผนัง เคาน์เตอร์

วิธีใช้งาน
สำหรับการทำความสะอาดพื้นผิว/ทางเดิน
ผสมผลิตภัณฑ์เค102 มัลติ-เพอร์โพส คลีนเนอร์ กับน้ำในอัตราส่วน 1:50-1:100 หรือผสมด้วยเครื่องผสมอัตโนมัติในอัตราส่วนดังกล่าวข้างต้น แล้วเทราด หรือสเปรย์บริเวณพื้นผิวที่มีคราบน้ำมันไขมันเกาะติดอยู่ ทิ้งไว้ 5-10 นาที ขัดด้วยแปรง แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด หรือจุ่มผ้าม็อบในถังม็อบใช้ถูพื้นระหว่างวัน แล้วเช็ดตามด้วยผ้าแห้ง

สำหรับการทำความสะอาดทั่วไป
ผสมเค102 มัลติ-เพอร์โพส คลีนเนอร์ กับน้ำในอัตราส่วน 1:100 จากนั้นเทลงในขวดสเปรย์ โดยสเปรย์ลงบนพื้นผิวโต๊ะ เคาร์เตอร์ ผนัง ที่ต้องการขจัดคราบมันบนพื้นผิว จากนั้นใช้ผ้าถู/เช็ดทำความสะอาด และเช็ดตามด้วยผ้าแห้งอีกครั้ง

สำหรับขจัดคราบไขมันที่สะสมอยู่ในท่อระบายน้ำ หรือบ่อดักไขมัน
ผสมผลิตภัณฑ์เค102 มัลติ-เพอร์โพส คลีนเนอร์ กับน้ำในอัตราส่วน 1:10-1:100 ปริมาณ 10-15 ลิตร หรือผสมด้วยเครื่องผสมอัตโนมัติในอัตราส่วนดังกล่าวข้างต้น หรือโดยไม่ต้องเจือจาง ปริมาณ 100 มิลลิลิตร แล้วเทลงในท่อระบายน้ำ บ่อเกรอะหรือบ่อดักไขมัน ทิ้งไว้ 1-2 ชั่วโมง

ขนาดและบรรจุภัณฑ์
250 ml , 1 Liter , 5 Liter , 20 Liter

วิธีจัดเก็บและข้อควรระวัง

เก็บให้มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง เปลวไฟ และความร้อน

คำเตือน:
1. ห้ามรับประทาน

2. อย่าให้เข้าตา ถูกผิวหนัง หรือสูดดม

3. ขณะใช้ควรสวมถุงมือยาง รองเท้ายาง และภายหลังการใช้หรือหยิบจับ ควรล้างถุงมือยาง รองเท้ายาง และมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง

4. ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์ หรือภาชนะบรรจุลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะ

5. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ร่วมกับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือสารเคมีอื่นๆ

6. ห้ามใช้กับ RECIRCULATING SYSTEM

วิธีแก้พิษเบื้องต้น:
1. หากถูกผิวหนัง ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดจำนวนมากๆ หากเปื้อนเสื้อผ้าให้รีบถอดออกแล้วล้างร่างกายด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง

2. หากเข้าตา ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์

3. หากกลืนกินผลิตภัณฑ์ ห้าม ทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำหรือนมปริมาณมากๆ แล้วรีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันทีพร้อมภาชนะบรรจุ ฉลาก หรือใบแทรกของผลิตภัณฑ์เค102 มัลติ-เพอร์โพส คลีนเนอร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

Certificate
  • FDA_ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย_63-68_K102 MULTI-PURPOSE CLEANER (KEEEN BIOTECH GROUP).pdf  Download
  • [Eng] Cert Halal_KEEEN, Dr.KEEEN BRAND 2021.pdf Download
  • [TH] Cert Halal_KEEEN, Dr.KEEEN BRAND 2021.pdf Download
  • NSF_OFFICIAL LISTING_66_All Download
Product Data Sheet
Test Report