บริษัท คีนน์ ไบโอเทค กรุ๊ป จำกัด ได้คว้ารางวัล “ผลิตภัณฑ์ด้าน BCG ยอดเยี่ยมแห่งปี” ในงานประกาศรับรางวัล “THAILAND TOP SME AWARDS 2022

บริษัท คีนน์ ไบโอเทค กรุ๊ป จำกัด ได้คว้ารางวัล “ผลิตภัณฑ์ด้าน BCG ยอดเยี่ยมแห่งปี” ในงานประกาศรับรางวัล “THAILAND TOP SME AWARDS 2022
9 พฤษภาคม 2023 admin_KE

บริษัท คีนน์ ไบโอเทค กรุ๊ป จำกัด ได้คว้ารางวัล “ผลิตภัณฑ์ด้าน BCG ยอดเยี่ยมแห่งปี” ในงานประกาศรับรางวัล “THAILAND TOP SME AWARDS 2022” ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ภายใต้แนวคิด “Restructuring Businesses for BCG Business Model”

 

โครงการนี้จัดโดยความร่วมมือระหว่าง ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) และมหาวิทยาลัยหอการค้า และ BUSINESS+ เพื่อเป็นเวทีเชิดชูเกียรติให้แก่สุดยอดผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีการดำเนินธุรกิจดีเยี่ยม พิจารณาจากคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นิตยสาร Business+ และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

รูปแบบธุรกิจในเรื่อง BCG Business Model เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม 3 มิติไปพร้อมกัน เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เรามุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) คำนึงถึงการนำวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และทั้ง 2 นี้จะอยู่ภายใต้เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economyที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่การพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม และการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ได้อย่างสมดุล เพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกัน

ด้วย Mission ของคีนน์ ไบโอเทค กรุ๊ป มีเป้าหมายที่สอดคล้องกับ BCG Model อย่างชัดเจนมีการสานต่อปฎิบัติอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบันจนมีผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการลูกค้าที่หลากหลายช่วยพัฒนาธุรกิจของลูกค้า อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ และช่วยสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน

replicarolex.to