เคเอฟ202 อ๊อกซี่ – แซนิไทเซอร์

เคเอฟ202 อ๊อกซี่ – แซนิไทเซอร์
4 กรกฎาคม 2023 admin_KE

เคเอฟ202 อ๊อกซี่ – แซนิไทเซอร์

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ใช้ในด้านการปศุสัตว์เท่านั้น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ เคเอฟ202 อ๊อกซี่ – แซนิไทเซอร์ เป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา สำหรับพื้นผิว ฝาผนัง วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์

วิธีใช้งาน
– ให้ทำความสะอาดพื้นผิวก่อนทำการฆ่าเชื้อ
– จากนั้นผสม เคเอฟ202 อ๊อกซี่ – แซนิไทเซอร์ กับน้ำในอัตราส่วน 1:600 (ใช้ผลิตภัณฑ์ 1 ส่วน ต่อน้ำ 600 ส่วน)
– สำหรับฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา หรือ ที่ 1:1,200 (ใช้ผลิตภัณฑ์ 1 ส่วน ต่อน้ำ 600 ส่วน)
– สำหรับฆ่าเชื้อแบคทีเรีย แล้วนำไปจุ่มแช่ ฉีดพ่น เทราด
– หรือฆ่าเชื้อแบบ C.I.P. วัสดุและอุปกรณ์หรือบริเวณที่ต้องการฆ่าเชื้อ ทิ้งไว้อย่างน้อย 10 นาที
– แล้วล้างออกด้วยน้ำให้สะอาด
หมายเหตุ: ควรเตรียมสารละลายใหม่ทันทีเมื่อเกิดการเจือจางหรือปนเปื้อน

ขนาดและบรรจุภัณฑ์
20 Liter

วิธีจัดเก็บและข้อควรระวัง

ต้องเก็บ เคเอฟ201 ซีไอพี ดีเทอร์เจนท์ ให้มิดชิดในภาชนะบรรจุที่มีฉลากติดอยู่ แล้วปิดฝาให้สนิท สถานที่เก็บต้องแห้ง และเย็น ห่างไกลจากเด็ก อาหาร น้ำดื่ม สัตว์เลี้ยง เปลวไฟ และความร้อน

คำเตือน/ข้อควรระวัง
1. ห้าม รับประทาน
2. ระวังอย่าให้เข้าตา ถูกผิวหนัง หรือสูดดม
3. ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ขณะฉีดพ่นควรอยู่เหนือลม
4. ต้องสวมถุงมือยาง รองเท้ายาง หน้ากาก เพื่อป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์สัมผัสร่างกายในขณะปฏิบัติงาน
5. ห้าม ดื่มน้ำ รับประทานอาหาร หรือสูบบุหรี่ ขณะใช้ผลิตภัณฑ์
6. เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์หมดแล้ว ให้ล้างภาชนะบรรจุด้วยน้ำ 3 ครั้ง ก่อนนำไปทำลายหรือกำจัด
7. ห้าม เทสารละลายที่เหลือ หรือน้ำล้างภาชนะบรรจุ อุปกรณ์ เครื่องพ่นสารลงในแม่น้ำ ลำคลอง และท่อระบายน้ำสาธารณะ
8. ต้องอาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้า ซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาดหลังจากปฏิบัติงานเสร็จแล้ว

ดาวน์โหลดเอกสาร

Certificate
  • Halal_66-67_EN_All_ต่ออายุ (KEEEN BIOTECH GROUP).pdf Download
  • Halal_66-67_TH_All_ต่ออายุ (KEEEN BIOTECH GROUP) Download
Product Data Sheet

Material Safety Data Sheet

Test Report