เคเอฟ501 ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่ใช้สำหรับอาหาร (วัตถุเจือปนอาหาร)

เคเอฟ501 ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่ใช้สำหรับอาหาร (วัตถุเจือปนอาหาร)
30 มิถุนายน 2023 admin_KE

เคเอฟ501 ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่ใช้สำหรับอาหาร
(วัตถุเจือปนอาหาร)

ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่ใช้สำหรับอาหาร (วัตถุเจือปนอาหาร)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
เป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่ใช้สำหรับอาหารประเภท ผักผลไม้, เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก

วิธีใช้งาน
– ผสมผลิตภัณฑ์ 1.3 มิลลิลิตร กับน้ำ 1 ลิตร แล้วนำ ผัก, ผลไม้, เนื้อสัตว์, ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก
– แช่ลงในผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 15 นาที
– แล้วล้างผลิตภัณฑ์ออกโดยผ่านน้ำสะอาดไหลซ้ำอีกครั้งหนึ่งไม่น้อยกว่า 30 วินาที
– หรือให้เป็นไปตามการควบคุมกระบวนการผลิตอาหารนั้น ๆ ที่เหมาะสม

ขนาดและบรรจุภัณฑ์
20 Liter

วิธีจัดเก็บและข้อควรระวัง

เก็บให้มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง เปลวไฟ และความร้อน

คำเตือน
1.ห้าม รับประทาน
2.ระวังอย่าให้เข้าตา ปาก ถูกผิวหนัง หรือสูดดม
3.ห้าม ดื่มน้ำ รับประทานอาหาร หรือสูบบุหรี่ ขณะใช้ผลิตภัณฑ์
4.สำหรับผู้ที่ผิวหนังแพ้สารเคมีง่ายหรือต้องล้างเป็นเวลานานหรือเป็นประจำ ควรสวมถุงมือยาง
5.เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์หมดแล้ว ให้ล้างภาชนะบรรจุด้วยน้ำ 3 ครั้ง ก่อนนำไปทำลาย หรือกำจัด
6.ห้าม ทิ้งผลิตภัณฑ์ ในแม่น้ำลำคลอง ท่อระบายน้ำ แหล่งน้ำสาธารณะ
7.ต้องอาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้า ซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาด หลังจากปฏิบัติงานเสร็จแล้ว

ดาวน์โหลดเอกสาร

Certificate
 • FDA_ใบสำคัญการอนุญาตใช้ฉลากอาหาร_KF501.pdf Download
 • FDA_หนังสือตอบข้อวินิจฉัย_KF501.pdf Download
 • NSF_KF501.pdf Download
 • NSF_OFFICIAL LISTING_66_All.pdf Download
 • NSF_KF501.pdf Download
 • Halal_66_EN_All (BIO FOODTECH).pdf Download
 • Halal_66_TH_All (BIO FOODTECH).pdf Download
Product Data Sheet
  Material Safety Data Sheet
  Test Report