เคเอฟ403 เอ็นวาย การ์ด – เอ็ม.บี

เคเอฟ403 เอ็นวาย การ์ด – เอ็ม.บี
11 กรกฎาคม 2023 admin_KE

เคเอฟ403 เอ็นวาย การ์ด – เอ็ม.บี

ผลิตภัณฑ์บำบัดน้ำชนิดจุลินทรีย์เข้มข้น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ เคเอฟ403 เอ็นวาย การ์ด – เอ็ม.บี
– เป็นสารชีวบำบัดภัณฑ์ ซึ่งประกอบไปด้วยจุลินทรีย์เข้มข้น ที่มีประสิทธิภาพสูง เอนไซม์ และสารประกอบทางชีวภาพ
– มีคุณสมบัติย่อยสลายโมเลกุลน้ำมัน คราบน้ำมัน สิ่งสกปรกและสารอินทรีย์ต่างๆ ในบ่อบำบัดน้ำเสียรอบโรงงาน
– ไม่กัดกร่อน ไม่เป็นอันตราย เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เช่น อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม, นม, เนื้อสัตว์ อาหารทะเล และอุตสาหกรรมปศุสัตว์ เช่น ฟาร์ม โรงพัก

วิธีใช้งาน
สำหรับบำบัดน้ำโดยวิธีการเทราด
– ผสม เคเอฟ403 เอ็นวาย การ์ด – เอ็ม.บี กับน้ำ ในอัตราส่วน 1:100 ตามปริมาณคราบน้ำมัน
– หรือขนาดระบบบำบัดน้ำเสีย ผสมในถังหรือภาชนะที่ต้องการใช้ในการผสม
– แล้วเทราดลงใน บ่อบำบัด บ่อดักไขมัน หรือระบบบำบัดน้ำเสีย

สำหรับบำบัดน้ำโดยวิธีการฉีดพ่น
– ผสม เคเอฟ403 เอ็นวาย การ์ด – เอ็ม.บี กับน้ำในอัตราส่วน 1:100
– ตามปริมาณคราบน้ำมัน สิ่งสกปรก และสารอินทรีย์ต่างๆ ในภาชนะหรือเครื่องที่ใช้สำหรับฉีดพ่น
– จากนั้นทำการฉีดพ่นบนผิวน้ำ ที่มีคราบน้ำมัน สิ่งสกปรกและสารอินทรีย์

ขนาดและบรรจุภัณฑ์
20 Liter

วิธีจัดเก็บและข้อควรระวัง

เก็บให้มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง เปลวไฟ และความร้อน
คำเตือน/ข้อควรระวัง
1. ห้าม รับประทาน
2. อย่าให้เข้าตา ถูกผิวหนัง หรือสูดดม
3. ขณะใช้ควรสวมถุงมือยาง รองเท้ายาง และภายหลังการใช้หรือหยิบจับ ควรล้างถุงมือยาง รองเท้ายาง และมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง
4. ห้าม ทิ้งผลิตภัณฑ์ หรือภาชนะบรรจุลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะ
5. ห้าม ใช้ผลิตภัณฑ์ร่วมกับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือสารเคมีอื่นๆ
6. ห้าม ใช้กับ RECIRCULATING SYSTEM

ดาวน์โหลดเอกสาร

Certificate
  • DIW_หนังสือตอบหารือผลิตภัณฑ์_KF403 Envi Guard – M.B.pdf Download
  • FDA_หนังสือตอบข้อวินิจฉัย_KF403 Envi Guard – M.B.pdf Download
  • NSF_KF403 ENVI GUARD – M.B.pdf Download
  • NSF_OFFICIAL LISTING_66_All.pdf Download
Product Data Sheet
Material Safety Data Sheet
Test Report