เคเอฟ201 ซีไอพี ดีเทอร์เจนท์

เคเอฟ201 ซีไอพี ดีเทอร์เจนท์
5 กรกฎาคม 2023 admin_KE

เคเอฟ201 ซีไอพี ดีเทอร์เจนท์

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ใช้ในด้านการปศุสัตว์เท่านั้น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ เคเอฟ201 ซีไอพี ดีเทอร์เจนท์ เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ใช้สำหรับพื้นผิว ฝาผนัง วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และสามารถใช้ทำความสะอาดแบบระบบ CIP ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ โรงฆ่าสัตว์และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์

วิธีใช้งาน
สำหรับทำความสะอาดทั่วไป
– ผสม เคเอฟ201 ซีไอพี ดีเทอร์เจนท์ กับน้ำในอัตราส่วน 1:50 – 1:20
– แล้วนำไปฉีดพ่น หรือเทราด วัสดุและอุปกรณ์หรือบริเวณที่ต้องการทำความสะอาด
– ทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที ขัดด้วยฟองน้ำหรือแผ่นใยขัดแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด
สำหรับทำความสะอาดแบบ CIP
– ผสม เคเอฟ201 ซีไอพี ดีเทอร์เจนท์ กับน้ำในอัตราส่วน 1:50 – 1:20
– หมุนเวียนอยู่ในระบบที่อุณหภูมิ 60-80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20-45 นาที

ขนาดและบรรจุภัณฑ์
20 Liter

วิธีจัดเก็บและข้อควรระวัง

ต้องเก็บ เคเอฟ201 ซีไอพี ดีเทอร์เจนท์ ให้มิดชิดในภาชนะบรรจุที่มีฉลากติดอยู่ แล้วปิดฝาให้สนิท สถานที่เก็บต้องแห้ง และเย็น ห่างไกลจากเด็ก อาหาร น้ำดื่ม สัตว์เลี้ยง เปลวไฟ และความร้อน

คำเตือน/ข้อควรระวัง
1. ห้าม รับประทาน
2. ระวังอย่าให้เข้าตา ถูกผิวหนัง หรือสูดดม
3. ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ขณะฉีดพ่นควรอยู่เหนือลม
4. ขณะใช้ควรสวมถุงมือยาง รองเท้ายาง หน้ากาก ผ้าปิดจมูก และชุดกันเปื้อนเพื่อป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์สัมผัสร่างกาย ในขณะปฏิบัติงาน และภายหลังการใช้หรือหยิบจับ ควรล้างถุงมือยาง รองเท้ายาง และมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง
5. ห้าม ดื่มน้ำ รับประทานอาหารหรือสูบบุหรี่ ขณะใช้ผลิตภัณฑ์
6. เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์หมดแล้ว ให้ล้างภาชนะบรรจุด้วยน้ำ 3 ครั้ง ก่อนนำไปทำลายหรือกำจัด
7. ห้าม เทสารละลายที่เหลือหรือน้ำล้างภาชนะบรรจุ อุปกรณ์ เครื่องพ่นสารลงในแม่น้ำ ลำคลอง และท่อระบายน้ำสาธารณะ
8. ต้องอาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้า ซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาดหลังจากปฏิบัติงานเสร็จแล้ว
9. ห้าม ใช้ผลิตภัณฑ์ร่วมกับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือสารเคมีอื่นๆ

ดาวน์โหลดเอกสาร

Certificate
  • DLD_ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย_64-70_KF201 CIP DETERGENT (KEEEN BIOTECH GROUP).pdf Download
  • FDA_ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย_65-70_KF201 CIP DETERGENT (KEEEN BIOTECH GROUP).pdf Download
  • NSF_KF201 CIP DETERGENT.pdf Download
  • NSF_OFFICIAL LISTING_66_All.pdf Download
  • Halal_66-67_EN_All_ต่ออายุ (KEEEN BIOTECH GROUP).pdf Download
  • Halal_66-67_TH_All_ต่ออายุ (KEEEN BIOTECH GROUP).pdf Download
Product Data Sheet
Material Safety Data Sheet
Test Report