ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถาม

  บริษัท คีนน์ ไบโอเทค กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)

  เลขที่ 86 88 90 ถนน เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพ 10250

  โทร :

  +662-747-2102, +662-747-2103, +662-747-1363, +662-747-1364, +6689-556-5720

  โทรสาร :

  +662-747-0120

  อีเมล :

  info@keeen.co.th