บริษัท คีนน์ ไบโอเทค กรุ๊ป จำกัด ได้คว้ารางวัล “ผลิตภัณฑ์ด้าน BCG ยอดเยี่ยมแห่งปี” ในงานประกาศรับรางวัล “THAILAND TOP SME AWARDS 2022

บริษัท คีนน์ ไบโอเทค กรุ๊ป จำกัด ได้คว้ารางวัล “ผลิตภัณฑ์ด้าน BCG ยอดเยี่ยมแห่งปี” ในงานประกาศรับรางวัล “THAILAND TOP SME AWARDS 2022
13 December 2022 admin_KE

บริษัท คีนน์ ไบโอเทค กรุ๊ป จำกัด ได้คว้ารางวัล “ผลิตภัณฑ์ด้าน BCG ยอดเยี่ยมแห่งปี” ในงานประกาศรับรางวัล “THAILAND TOP SME AWARDS 2022” ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ภายใต้แนวคิด “Restructuring Businesses for BCG Business Model”

 

โครงการนี้จัดโดยความร่วมมือระหว่าง ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) และมหาวิทยาลัยหอการค้า และ BUSINESS+ เพื่อเป็นเวทีเชิดชูเกียรติให้แก่สุดยอดผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีการดำเนินธุรกิจดีเยี่ยม พิจารณาจากคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นิตยสาร Business+ และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

รูปแบบธุรกิจในเรื่อง BCG Business Model เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม 3 มิติไปพร้อมกัน เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เรามุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) คำนึงถึงการนำวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และทั้ง 2 นี้จะอยู่ภายใต้เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economyที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่การพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม และการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ได้อย่างสมดุล เพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกัน

ด้วย Mission ของคีนน์ ไบโอเทค กรุ๊ป มีเป้าหมายที่สอดคล้องกับ BCG Model อย่างชัดเจนมีการสานต่อปฎิบัติอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบันจนมีผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการลูกค้าที่หลากหลายช่วยพัฒนาธุรกิจของลูกค้า อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ และช่วยสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน

fake watches