04 – Bio Sanitizer

Return to Previous Page

04 – Bio Sanitizer

ป้ายกำกับ:
วิธีการใช้งาน :

กรณี ใช้ขจัดกลิ่น หลังการสูบของเสีย/สิ่งปฏิกูลออกจากถังบำบัด

 • สูบของเสียออกจากถังบำบัดน้ำเสีย/บ่อเกรอะ ก่อนเริ่มทำการบำบัด
 • ใส่หัวเชื้อ 1 ลิตรลงในท่อระบายน้ำเสียโดยตรง เพื่อผ่านลงในถังบำบัด
 • ใส่หัวเชื้อ ในสุขภัณฑ์อย่างน้อย 500 ml ต่อวัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้ห้องน้ำของแต่ละสถานที่

กรณีใช้ขจัดกลิ่นในห้องน้ำ

 • ใส่กับเครื่องหยดอัตโนมัติ ได้ทันที
 • เพื่อให้ได้ผลดีที่สุดในการขจัดกลิ่นควรใช้คู่กับผลิตภัณฑ์ KEEEN Surface Cleaner F.O.G Digesterในการทำความสะอาดห้องน้ำ และใส่กระบอกฉีดหัวเชื้อ(ฟ็อคกี้) ฉีดพ่นลงในสุขภัณฑ์ ปากท่อระบายน้ำ (floordrain) 2-3 ครั้งหลังทำความสะอาด
วิธีเก็บรักษา :
 • หัวเชื้อต้องเก็บในภาชนะบรรจุเดิมที่ปิดสนิทและมีฉลากติดอยู่
 • เก็บในที่ร่ม อุณหภูมิปกติ อากาศถ่ายเทได้สะดวก
 • ควรหลีกเลี่ยงแสงแดดและการสัมผัสสารเคมีอื่นๆ เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพของหัวเชื้อลดลงได้
 • ควรเก็บให้ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง
คำเตือน/ข้อควรระวัง :

แม้ว่าสารชีวบำบัด (ไบโอ ออร์แกนิค) คีนน์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม ควรปฏิบัติตามคำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญ หรือวิธีการใช้งานให้ถูกต้อง หลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตา ปากและการสูดดม (กรณีคนที่แพ้ง่าย) เมื่อเสร็จจากการใช้งานแล้วควรล้างมือทุกครั้งหลังใช้

+ วิธีการใช้
วิธีการใช้งาน :

กรณี ใช้ขจัดกลิ่น หลังการสูบของเสีย/สิ่งปฏิกูลออกจากถังบำบัด

 • สูบของเสียออกจากถังบำบัดน้ำเสีย/บ่อเกรอะ ก่อนเริ่มทำการบำบัด
 • ใส่หัวเชื้อ 1 ลิตรลงในท่อระบายน้ำเสียโดยตรง เพื่อผ่านลงในถังบำบัด
 • ใส่หัวเชื้อ ในสุขภัณฑ์อย่างน้อย 500 ml ต่อวัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้ห้องน้ำของแต่ละสถานที่

กรณีใช้ขจัดกลิ่นในห้องน้ำ

 • ใส่กับเครื่องหยดอัตโนมัติ ได้ทันที
 • เพื่อให้ได้ผลดีที่สุดในการขจัดกลิ่นควรใช้คู่กับผลิตภัณฑ์ KEEEN Surface Cleaner F.O.G Digesterในการทำความสะอาดห้องน้ำ และใส่กระบอกฉีดหัวเชื้อ(ฟ็อคกี้) ฉีดพ่นลงในสุขภัณฑ์ ปากท่อระบายน้ำ (floordrain) 2-3 ครั้งหลังทำความสะอาด
วิธีเก็บรักษา :
 • หัวเชื้อต้องเก็บในภาชนะบรรจุเดิมที่ปิดสนิทและมีฉลากติดอยู่
 • เก็บในที่ร่ม อุณหภูมิปกติ อากาศถ่ายเทได้สะดวก
 • ควรหลีกเลี่ยงแสงแดดและการสัมผัสสารเคมีอื่นๆ เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพของหัวเชื้อลดลงได้
 • ควรเก็บให้ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง
คำเตือน/ข้อควรระวัง :

แม้ว่าสารชีวบำบัด (ไบโอ ออร์แกนิค) คีนน์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม ควรปฏิบัติตามคำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญ หรือวิธีการใช้งานให้ถูกต้อง หลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตา ปากและการสูดดม (กรณีคนที่แพ้ง่าย) เมื่อเสร็จจากการใช้งานแล้วควรล้างมือทุกครั้งหลังใช้

+ เอกสาร และใบรับรอง
+ วิดีโอแนะนำผลิตภัณฑ์
close