03 – Oil Spill Control

Return to Previous Page

03 – Oil Spill Control

ป้ายกำกับ:
วิธีการใช้งาน :
  • ผสมหัวเชื้อ กับน้ำในอัตราส่วน 1:40 – 1:100 ฉีดพ่นบริเวณปนเปื้อนน้ำมัน ทั้งนี้อัตราส่วนผสมขึ้นอยู่กับปริมาณคราบน้ำมันที่เกิดจากการปนเปื้อน (ควรปรึกษาวิธีการใช้ การคำนวณปริมาณหัวเชื้อให้เหมาะสมปริมาณน้ำมัน และประเภทของแหล่งปนเปื้อน เช่น ดิน, น้ำนิ่ง, น้ำไหล จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง)
วิธีเก็บรักษา :
  • หัวเชื้อต้องเก็บในภาชนะบรรจุเดิมที่ปิดสนิทและมีฉลากติดอยู่
  • เก็บในที่ร่มที่อุณหภูมิปกติ อากาศถ่ายเทได้สะดวก
  • ควรหลีกเลี่ยงแสงแดดและการสัมผัสสารเคมีอื่นๆ เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพของหัวเชื้อลดลงได้
  • ควรเก็บให้ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง
คำเตือน/ข้อควรระวัง :

แม้ว่าสารชีวบำบัด(ไบโอ ออร์แกนิค) คีนน์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามควรปฎิบัติตามคำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญหรือวิธีการใช้งานให้ถูกต้อง หลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตา ปากและการสูดดม (กรณีคนที่แพ้ง่าย) เมื่อเสร็จจากการใช้งานแล้วควรล้างมือทุกครั้งหลังใช้

+ การใช้งาน
วิธีการใช้งาน :
  • ผสมหัวเชื้อ กับน้ำในอัตราส่วน 1:40 – 1:100 ฉีดพ่นบริเวณปนเปื้อนน้ำมัน ทั้งนี้อัตราส่วนผสมขึ้นอยู่กับปริมาณคราบน้ำมันที่เกิดจากการปนเปื้อน (ควรปรึกษาวิธีการใช้ การคำนวณปริมาณหัวเชื้อให้เหมาะสมปริมาณน้ำมัน และประเภทของแหล่งปนเปื้อน เช่น ดิน, น้ำนิ่ง, น้ำไหล จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง)
วิธีเก็บรักษา :
  • หัวเชื้อต้องเก็บในภาชนะบรรจุเดิมที่ปิดสนิทและมีฉลากติดอยู่
  • เก็บในที่ร่มที่อุณหภูมิปกติ อากาศถ่ายเทได้สะดวก
  • ควรหลีกเลี่ยงแสงแดดและการสัมผัสสารเคมีอื่นๆ เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพของหัวเชื้อลดลงได้
  • ควรเก็บให้ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง
คำเตือน/ข้อควรระวัง :

แม้ว่าสารชีวบำบัด(ไบโอ ออร์แกนิค) คีนน์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามควรปฎิบัติตามคำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญหรือวิธีการใช้งานให้ถูกต้อง หลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตา ปากและการสูดดม (กรณีคนที่แพ้ง่าย) เมื่อเสร็จจากการใช้งานแล้วควรล้างมือทุกครั้งหลังใช้

+ เอกสาร และใบรับรอง
+ วิดีโอแนะนำผลิตภัณฑ์
close