02 – Parts Cleaner

Return to Previous Page

02 – Parts Cleaner

ป้ายกำกับ:
วิธีการใช้งาน :
 • กรณีใช้ล้างชิ้นส่วนทั่วไป ผสมหัวเชื้อ กับน้ำในอัตราส่วน 1:20 ทั้งนี้อัตราส่วนผสมขึ้นอยู่กับปริมาณคราบน้ำมันที่เกิดจากการปนเปื้อน
 • กรณีใช้กับเครื่องล้างอัตโนมัติ แบบฉีดพ่น อัตราส่วนผสมจะต้องปรับตามความเหมาะสมขึ้นกับลักษณะของงานฉีดพ่น เช่น 1:100 เป็นต้น

(หมายเหตุ: ไม่เหมาะกับใช้กับเครื่องล้างอัตโนมัติ แบบจุ่ม)

วิธีเก็บรักษา :
 • หัวเชื้อต้องเก็บในภาชนะบรรจุเดิมที่ปิดสนิทและมีฉลากติดอยู่
 • เก็บในร่ม อุณหภูมิปกติ อากาศถ่ายเทได้สะดวก
 • ควรหลีกเลี่ยงแสงแดดและการสัมผัสสารเคมีอื่นๆ เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพของหัวเชื้อลดลงได้
 • ควรเก็บให้ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง
คำเตือน/ข้อควรระวัง :

แม้ว่าสารชีวบำบัด (ไบโอ ออร์แกนิค) คีนน์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างไรก็ตาม ควรปฎิบัติตามคำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญ หรือวิธีการใช้งานให้ถูกต้อง หลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตา ปากและการสูดดม (กรณีคนที่แพ้ง่าย) เมื่อเสร็จจากการใช้งานแล้วควรล้างมือทุกครั้งหลังใช้

+ การใช้งาน
วิธีการใช้งาน :
 • กรณีใช้ล้างชิ้นส่วนทั่วไป ผสมหัวเชื้อ กับน้ำในอัตราส่วน 1:20 ทั้งนี้อัตราส่วนผสมขึ้นอยู่กับปริมาณคราบน้ำมันที่เกิดจากการปนเปื้อน
 • กรณีใช้กับเครื่องล้างอัตโนมัติ แบบฉีดพ่น อัตราส่วนผสมจะต้องปรับตามความเหมาะสมขึ้นกับลักษณะของงานฉีดพ่น เช่น 1:100 เป็นต้น

(หมายเหตุ: ไม่เหมาะกับใช้กับเครื่องล้างอัตโนมัติ แบบจุ่ม)

วิธีเก็บรักษา :
 • หัวเชื้อต้องเก็บในภาชนะบรรจุเดิมที่ปิดสนิทและมีฉลากติดอยู่
 • เก็บในร่ม อุณหภูมิปกติ อากาศถ่ายเทได้สะดวก
 • ควรหลีกเลี่ยงแสงแดดและการสัมผัสสารเคมีอื่นๆ เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพของหัวเชื้อลดลงได้
 • ควรเก็บให้ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง
คำเตือน/ข้อควรระวัง :

แม้ว่าสารชีวบำบัด (ไบโอ ออร์แกนิค) คีนน์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างไรก็ตาม ควรปฎิบัติตามคำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญ หรือวิธีการใช้งานให้ถูกต้อง หลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตา ปากและการสูดดม (กรณีคนที่แพ้ง่าย) เมื่อเสร็จจากการใช้งานแล้วควรล้างมือทุกครั้งหลังใช้

+ เอกสาร และใบรับรอง
+ วีดิโอแนะนำผลิตภัณฑ์
close