01 – Surface Cleaner /F.O.G Digester

Return to Previous Page

01 – Surface Cleaner /F.O.G Digester

ป้ายกำกับ:
วิธีการใช้งาน :
 • กรณีใช้ผ้าม็อป
  ผสมหัวเชื้อ กับน้ำในอัตราส่วน 1:50 – 1:100 ทำความสะอาดบริเวณที่ต้องการ ทั้งนี้อัตราส่วนขึ้นอยู่กับความสกปรกของแต่ละพื้นที่ เพื่อผลลัพธ์ที่ดี สำหรับพื้นผิวที่มีคราบน้ำมันมาก ควรทิ้งแช่ไว้นาน 30 วินาที ก่อนเช็ดถูทำความสะอาด
 • กรณีใช้เครื่องขัดพื้น
  เริ่มต้นใช้ที่อัตราส่วน 1:100 หรือปรับความเข้มข้นตามความเหมาะสม
 • กรณีล้างคราบน้ำมันออกจากพื้นผิว
  ผสมอัตราส่วนตามความเหมาะสมหลังจากใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ควรเทน้ำ ผสมคีนน์ที่ใช้แล้วลงในท่อน้ำทิ้งด้วย เพื่อเสริมการขจัด บำบัดภายในท่อน้ำทิ้ง และบ่อดักไขมันจนถึงปลายทาง
วิธีเก็บรักษา :
 • หัวเชื้อต้องเก็บในภาชนะบรรจุเดิมที่ปิดสนิทและมีฉลากติดอยู่
 • เก็บในที่ร่ม อุณหภูมิปกติ อากาศถ่ายเทได้สะดวก
 • ควรหลีกเลี่ยงแสงแดดและการสัมผัสสารเคมีอื่นๆ เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพของหัวเชื้อลดลงได้
 • ควรเก็บให้ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง
คำเตือน/ข้อควรระวัง :

แม้ว่าสารชีวบำบัด (ไบโอ ออร์แกนิค) คีนน์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างไรก็ตาม ควรปฎิบัติตามคำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญ หรือวิธีการใช้งานให้ถูกต้อง หลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตา ปากและการสูดดม (กรณีคนที่แพ้ง่าย) เมื่อเสร็จจากการใช้งานแล้วควรล้างมือทุกครั้งหลังใช้

+ การใช้งาน
วิธีการใช้งาน :
 • กรณีใช้ผ้าม็อป
  ผสมหัวเชื้อ กับน้ำในอัตราส่วน 1:50 – 1:100 ทำความสะอาดบริเวณที่ต้องการ ทั้งนี้อัตราส่วนขึ้นอยู่กับความสกปรกของแต่ละพื้นที่ เพื่อผลลัพธ์ที่ดี สำหรับพื้นผิวที่มีคราบน้ำมันมาก ควรทิ้งแช่ไว้นาน 30 วินาที ก่อนเช็ดถูทำความสะอาด
 • กรณีใช้เครื่องขัดพื้น
  เริ่มต้นใช้ที่อัตราส่วน 1:100 หรือปรับความเข้มข้นตามความเหมาะสม
 • กรณีล้างคราบน้ำมันออกจากพื้นผิว
  ผสมอัตราส่วนตามความเหมาะสมหลังจากใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ควรเทน้ำ ผสมคีนน์ที่ใช้แล้วลงในท่อน้ำทิ้งด้วย เพื่อเสริมการขจัด บำบัดภายในท่อน้ำทิ้ง และบ่อดักไขมันจนถึงปลายทาง
วิธีเก็บรักษา :
 • หัวเชื้อต้องเก็บในภาชนะบรรจุเดิมที่ปิดสนิทและมีฉลากติดอยู่
 • เก็บในที่ร่ม อุณหภูมิปกติ อากาศถ่ายเทได้สะดวก
 • ควรหลีกเลี่ยงแสงแดดและการสัมผัสสารเคมีอื่นๆ เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพของหัวเชื้อลดลงได้
 • ควรเก็บให้ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง
คำเตือน/ข้อควรระวัง :

แม้ว่าสารชีวบำบัด (ไบโอ ออร์แกนิค) คีนน์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างไรก็ตาม ควรปฎิบัติตามคำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญ หรือวิธีการใช้งานให้ถูกต้อง หลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตา ปากและการสูดดม (กรณีคนที่แพ้ง่าย) เมื่อเสร็จจากการใช้งานแล้วควรล้างมือทุกครั้งหลังใช้

+ เอกสาร และใบรับรอง
+ วิดีโอแนะนำผลิตภัณฑ์
close