เทศบาลนครเชียงใหม่ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ผลิตโดย บริษัท คีนน์ จำกัด
ร่วมทำความสะอาดลานประตูเชียงใหม่

close