BIO ORGANIC TECHNOLOGY นวัตกรรมจากพลังธรรมชาติ เอกสิทธิ์เฉพาะของ KEEEN

BIO ORGANIC TECHNOLOGY นวัตกรรมจากพลังธรรมชาติ เอกสิทธิ์เฉพาะของ KEEEN
29 June 2022 admin_KE
หมดยุคของการดูแลความสะอาดด้วยสารเคมีเป็นพิษ!
พบ BIO ORGANIC TECHNOLOGY
นวัตกรรมจากพลังธรรมชาติ นิยามใหม่ของประสิทธิภาพความสะอาดที่ไม่ทิ้งปัญหาตกค้างเหมือนสูตรเคมีแบบเดิมๆ นวัตกรรมนี้รับรองแล้วโดยสถาบันทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ เช่น ECOCERT NSF และ FDA
บนโลกปัจจุบัน ที่สุขภาพและความสะอาดกลายเป็นเรื่องสำคัญอันดับต้นๆ แต่ธุรกิจส่วนใหญ่ยังคงเลือกใช้วิธีจัดการความสะอาดแบบเดิมๆ สารเคมียังถูกใช้อย่างแพร่หลาย แม้เราจะทราบดีถึงอันตรายจากผลข้างเคียง นั่นเพราะทางเลือกของสูตรธรรมชาติยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ

จะดีแค่ไหน? ถ้าเราสามารถพัฒนาสูตรธรรมชาติเพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ที่ทรงพลังกว่า…

KEEEN ในฐานะผู้บุกเบิกด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม เราคิดค้นเทคโนโลยี Bio-Organic นวัตกรรมที่สร้างนิยามใหม่ให้ประสิทธิภาพของสารสกัดธรรมชาติ ซึ่งประกอบด้วย 2 สูตรหลัก
Disinfection Formula สูตรกำจัดเชื้อโรค
Disintegration Formula สูตรย่อยสลายโมเลกุลน้ำมัน

Disinfection Formula สูตรกำจัดเชื้อโรค โดยใช้ 2 องค์ประกอบ Base Component สารสลายโปรตีนและไขมันสกัดจากพืชธรรมชาติ Active Ingredient สารฆ่าเชื้อโรคสกัดจากปฏิกิริยาไอออนของออกซิเจน

Base Component ทำหน้าที่ย่อยสลายผนังเซลล์ภายนอกของเชื้อโรคซึ่งมีส่วนประกอบเป็นไขมันและโปรตีน เพื่อให้ Active Ingredient สามารถเจาะเข้าไปข้างในเซลล์เชื้อโรค

จากนั้น Active Ingredient จะเข้าไปทำลายนิวเคลียสของเชื้อโรคภายใน

สูตรธรรมชาตินี้สามารถกำจัดเชื้อโรคร้ายอย่าง Coronavirus ได้ภายใน 30 วินาที โดยไม่ทิ้งสารเคมีตกค้าง ด้วยกระบวนการทำงานเช่นนี้ จึงทำให้ Disinfection Formula สามารถกำจัดเชื้อโรคได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

Disintegration Formula สูตรย่อยสลายโมเลกุลน้ำมัน ด้วย Bioaugmented Microbes จุลินทรีย์พันธุ์พิเศษที่คัดสรรและพัฒนาจากห้องทดลอง

จุลินทรีย์ Bioaugmented Microbes เสริมพลังย่อยสลายทางชีวภาพ Continuous Biodegradation เพิ่มพลังการย่อยสลายโมเลกุลคราบซึ่งประกอบด้วยไขมันและโปรตีน

สูตร Disintegration Formula นี้สามารถกำจัดคราบได้อย่างหมดจดด้วยกระบวนการย่อยสลาย แตกต่างจากสูตรที่ใช้สารเคมีซึ่งเพียงแค่ชะล้างคราบบนพื้นผิวให้หลุดไป

กระบวนการย่อยสลายของจุลินทรีย์จะย่อยสลายโมเลกุลคราบให้กลายเป็นโมเลกุลน้ำที่ไม่เป็นอันตราย จึงไม่ทิ้งปัญหาการอุดตัน ปัญหากลิ่น หรือปัญหาสารเคมีตกค้าง แบบสูตรเคมีทั่วไป

ด้วยประสบการณ์และความชำนาญ KEEEN มั่นใจที่จะพาคุณก้าวสู่วิถีอันยั่งยืนของนวัตกรรมจากพลังธรรมชาติเพื่อสิ่งแวดล้อมวันนี้และต่อไปในอนาคต

ด้วยนวัตกรรมจากพลังธรรมชาติอย่างเทคโนโลยีไบโอออร์แกนิค (Bio-Organic Tech) เอกสิทธิ์เฉพาะ KEEEN ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ในการกำจัดน้ำมันรั่วไหลที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยสารสกัด Bio Surfactant ที่สกัดจากธรรมชาติ ทำหน้าที่ลดแรงตึงผิว และช่วยทำละลายน้ำมันที่มีลักษณะข้นหนืด ให้มีความเหลวใสมากยิ่งขึ้น จากนั้นจุลินทรีย์สายพันธุ์พิเศษ (Augmented Microbes) ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยน้ำมัน และไขมัน กว่า 8 สายพันธุ์ (Synergistic blends of 8 strains) จะทำการย่อยสลายน้ำมัน ให้แตกตัวเป็นโมเลกุลขนาดเล็กลง จนกระทั้งเหลือเพียงก๊าซคาร์บอนไดออกไซน์ และน้ำ ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายน้ำมันรั่วไหลนี้ เป็นนวัตกรรมเดียวกันในการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย และกำจัดกลิ่นในบ่อบำบัดน้ำเสียนั่นเอง วิธีนี้จึงไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางน้ำ หรือส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้ใช้งาน อีกทั้งยังได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ว่าให้สามารถใช้งานเพื่อกำจัดน้ำมันรั่วไหลแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งในทะเล และแหล่งน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืนต่อโลกของเราอีกด้วย

อ่านบทความ : BIO ORGANIC TECH นวัตกรรมกําจัดนํ้ามันรั่วไหลโดยไม่ทําร้ายสิ่งแวดล้อม

perfect replica